Boden kommuns ungdomsfullmäktige på besök i Bryssel

Den 2 oktober var Boden kommuns ungdomsfullmäktige med tjänstemän och en politiker på studiebesök i Bryssel. Gruppen besökte North Sweden, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Syftet med resan var för gruppen att lära sig mer om det europeiska samarbetet samt att få en inblick i hur ungdomspolitiken i Boden påverkas av EU.

Besöket inleddes på North Swedens kontor där Julia Hanson, politisk rådgivare och kontorskordinator, gav gruppen en presentation av North Swedens arbete i Bryssel, regionalpolitik på EU-nivå och kopplingar kring attraktiv livsmiljö i Boden. Utöver kommunens ungdomsfullmäktige bestod besöksgruppen av tjänstemännen Roger Arespång, Annika Sandström och Göran Ahlström samt Johan Gröhn, kommunalråd i Boden kommun.

EU-kommissionen berättade om EU:s ungdomspolitik

Därefter begav sig gruppen, ledd av North Swedens praktikanter Linnea och Isak, vidare mot EU- kommissionen där de träffade Jadranka Vukovic Johnsson, chef för EU-kommissionens generaldirektorat EAC (utbildning, unga, sport, kultur). Jadranka berättade om hur EU-kommissionen implementerar EU:s ungdomspolitik genom olika projekt som exempelvis Europeiska solidaritetskåren, DiscoverEU och Erasmus+. Vidare utvecklade Jadranka kring arbetet med EU:s ungdomsstrategi som ämnar engagera, sammankoppla och öppna upp möjligheter för unga européer att delta i det demokratiska livet. Den stöder också socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de resurser som krävs för att delta i samhället.

Möte med Jadranka Vukovic Johnsson, chef för EU-kommissionens generaldirektorat EAC

Möte med parlamentariker i Europaparlamentet

Efter lunchen begav sig gruppen till Europaparlamentet där ett besök med Europaparlamentarikern Erik Bergkvist var inplanerat. Som tur var kunde parlamentarikern Johan Danielsson hoppa in för Erik som fått förhinder. Johan gav gruppen en inblick i hur det är att vara parlamentariker och hur arbetet går till i de olika utskotten och främst i TRAN, utskottet för transport och turism, där han själv sitter. Relevanta frågor som berörde transportvägar och infrastruktur i norra Sverige diskuterades och en större del av tiden ägnades åt processen kring Norrbotniabanan. Utöver transportfrågor pratades det om vägen till att arbeta i Bryssel, vilka möjligheter det finns till praktikplatser och hur det är att debattera mot skickliga politiker. Dagen avrundades med en kortare rundtur inne i parlamentet som avslutades i plenisalen.

Boden kommuns ungdomsfullmäktige

Bodens ungdomsfullmäktige är en viktig del av kommunens arbete för att stärka demokratin bland unga i Boden. Arbetet pågår året runt för att stärka kommunens demokratiprocess. Höjdpunkten är Ungdomsfullmäktigedagen i november varje år då ungdomar, politiker, rektorer, Ungdomsfullmäktiges styrelse, Ungdomsrådet och tjänstepersoner träffas för att diskutera ungdomars tankar och idéer.

Vi på North Sweden tackar för besöket!

11 Okt 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information