Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

Erasmus+ programmet utlyser för perioden 2019 möjligheter att ansöka om finansieringshjälp till projekt via de två ”Forward-Looking Cooperation Projects (FLCPs)”, vilken arbetar för att driva politik och övningar inom utbildning och pedagogik baserat på innovativa idéer, samt ”SPORT action of the Erasmus+ Programme”, vilket avser olika sport och idrottsprojektidéer. Syftet med de båda projektstöden är att främja gränsöverskridande samarbeten.  

Brett spann av projektidéer efterfrågas

Projekt som sker inom ramen för gränsöverskridande samarbeten i strävan för att upptäcka innovativa lösningar på utmaningar inom utbildning är aktuella för att ansöka om FLCP. Urvalsprioriteringarna sträcker sig från att hjälpa vuxna med grundläggande kompetenser till avancerad forskning som främjar innovativa strategier. Centralt för FLCP är att stödja bottom-up innovationsprojekt.

För Erasmus+ SPORT sker urvalet inom ett brett spann av områden som är idrott och sportrelaterade, såväl projekt som bidrar till att skapa en god organisationsförvaltning för sportklubbar till att främja inkludering eller att arbeta för att stoppa doping och diskriminering och många fler projektidéer kan ansöka om detta.

Vilka kan söka finansieringsstödet?

Offentliga och privata organisationer som är aktiva inom områdena utbildning, yrkesutbildning och ungdom eller andra socioekonomiska sektorer får söka, alternativt organisationer som bedriver sektorsöverskridande verksamhet (t.ex. informationscentrum för erkännande av meriter, handelskammare, branschorganisationer, organisationer inom det civila samhället samt kulturorganisationer, nätverk för intressenter, icke-statliga organisationer, utbildningsministerier, utbildningsleverantörer etc.).

Deadline för ansökningar

Deadline för att skicka in en ansökan för Forward-Looking Cooperation Projects är den 19 mars 2019.

Deadline för att ansöka om Erasmus+ SPORT är den 4 april 2019.

För instruktioner och mer specifika krav kring projektidéernas utformning, läs här.

För att läsa om Erasmus+ programguide för 2019, läs här

För att läsa North Swedens artikel om Erasmus+ deltaganderekord och framtidssatsningar, se här.

/Hannes Wigerfelt

07 Feb 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information