EU-finansierat drönarprojekt ska effektivisera renskötseln i Jämtland Härjedalen

EU-kommissionen uppmärksammar på sin hemsida ett drönarprojekt i Jämtland Härjedalen som delvis finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF. Syftet är att genom fältstudier ta reda på om drönare försedda IR-kameror kan effektivisera arbetet för rennäringsföretag. En förhoppning är att den nya tekniken i framtiden ska kunna utnyttjas även inom andra näringar såsom hållbart skogsbruk och jordbruk.

Utöver att göra arbetet med renskötseln mer effektivt kommer den nya tekniken öka säkerheten för renskötarna samt minska utsläppen av fossila drivmedel. Drönarna kan användas istället för skotrar eller helikoptrar för att lokalisera och driva renarna vilket innebär minskad daglig skoterkörning och färre koldioxidutsläppDärtill blir det möjligt att i större utsträckning bevara den unika fjällmiljön. 

Projektet, som går under namnet “Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten” tros kunna nyttjas inte bara inom renskötsel utan också inom andra gröna näringar, så som skogsbruk och jordbruk. Det berättar Karl Komstedt från Torsta AB i podden snacka grönt. Torsta AB driver projektet tillsammans med Digidest AB och Tossåsens Sameby i Jämtland Härjedalen. Man hoppas efter projektet kunna utveckla ett utbildningspaket för drönaranvändning som ska kunna nyttjas av fler näringsidkare i Jämtland. 

Det är positivt att EU-finansiering riktas mot samernas viktigaste näring, rennäringen. I detta fall då drönarprojektet bidrar till att bevara naturen och hålla landskapen levande i och med att små lokala företag i fjällvärlden kan fortsätta med renskötsel på ett mer hållbart och säkert sätt. Som OECD pekar ut i sin territoriella rapport, som publicerades i juli 2019 med fokus på samernas roll och bidrag till regional utveckling, behövs mer ekonomiskt stöd till samiska näringar vilket generellt kan lyfta ekonomin, turismen samt den attraktiva livsmiljön i norra Sverige. 

Niklas Johansson från Tossåsens sameby ser mycket positivt på projektet och ser att det redan nu underlättar arbetet med renskötseln. Drönaren kan visa bilder över renarna i realtid och gör det även möjligt att lokalisera nya lämpliga områden att driva renarna till. Detta leder i sin tur till minskade utsläpp, genom färre lyft med helikopter och färre mil på skoter. I dagsläget är den stora utmaningen drönarnas batterier som begränsar flygtiden, speciellt vid kallt väder.  

“Får de till batteriet, då kommer det bli oslagbart”, säger Niklas Johansson i podden snacka grönt.  

Projektet finansieras delvis av ERUF med ungefär 1 miljon kronor för perioden oktober 2018 till december 2020. Projektet fortsätter med en mer utvecklad drönare inför vintersäsongen 2019–2020.  

Lyssna på hela inslaget om drönarprojektet här.

Läs mer om projektet i Jordbruksaktuellts artikel här.

Läs OECD:s studie med fokus på regional utveckling och urfolk.

/Johannes Stenberg 

30 Okt 2019 OECD Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information