EU:s rapport om migration: hur har utvecklingen sett ut och vilka är utmaningarna framöver?

EU-kommissionen har utvärderat arbetet efter migrationskrisen som inträffade i Europa 2015 och menar att det har gjorts stora framsteg. Några exempel på positiva resultat är att EU har bidragit med skydd åt miljontals migranter, räddat många liv och stoppat trafficking-nätverk. Däremot, trots att antalet irreguljära flyktingar till Europa har minskat, ser EU ett fortsatt behov av en gemensam migrationsstrategi och ett stärkt gränsbeskydd. EU-kommissionen formulerar i sin utvärdering 2019 även de största utmaningarna för framtiden.

EU-kommissionen publicerade den 6 mars en utvärdering kring de senaste årens migration till Europa. Utvärderingen lyfter fram framsteg som gjorts inom ramen för den europeiska agendan för migration under de senaste fyra åren och redogör för de åtgärder som enligt EU-kommissionen fortfarande krävs för att hantera omedelbara och framtida migrationsutmaningar.  I utvärderingen framkommer det att stora framsteg har åstadkommits i Europa och på EU-nivå i efterdyningarna av migrationskrisen 2015. ”Trots att Europa stod inför den största migrationsvågen sedan andra världskriget lyckades EU medföra en stegvis förändring av migrationshantering och gränsskydd”, enligt EU-kommissionens vicepresident Frans Timmermans.

Antalet irreguljära flyktingar har minskat

Utvärderingen pekar på att den europeiska migrationen under de tre senaste åren (2015–2018) har minskat stadigt och att ankomstnivåerna i slutet av 2018 jämförelsevis är mycket låga, motsvarande 10 % av ankomstnivåerna under 2015. Vidare framkommer det från rapporten att det nuvarande läget med minskade ankomster av irreguljära flyktingar (personer som reser in i ett land utan ”tillstånd”) inte kan garanteras i framtiden då ett ökat migrationstryck kan komma att uppstå igen. Därför vill EU-kommissionen fortsätta att driva en övergripande strategi för migrationshantering och gränsbeskydd. Enligt Frans Timmermans står Europa idag långt ifrån de utmaningar som drabbade Europa under migrationskrisen 2015 men påpekar att det fortfarande finns strukturella problem i Europa.

”För att ha ett jämställt Europa måste EU:s medlemsstater samarbeta solidariskt med att dela ansvaret för att värna om de människor som har ankommit till Europa”, enligt Frans Timmermans.

EU:s största utmaning är gränskontroller

Några av utmaningarna som nämns i utredningen är de västra, centrala samt östra rutterna som flyktingar kan transporteras till Europa genom. För den västra medelhavsvägen vill EU-kommissionen se ett intensifierat stöd till Marocko, så som ekonomiskt till gränsstyrningen, för den centrala medelhavsvägen bör insatser öka i det trilaterala samarbetet mellan Afrikanska unionen, EU samt FN. För den östra rutten, där Grekland vanligtvis är mottagarlandet, vill EU-kommissionen se ett ökat stöd från övriga EU-länder samt en uppmaning till Grekland att utveckla nationella strategier i hanteringen av flyktingar.

I sviterna av migrationskrisen antog EU 2016 en ny förordning för EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex i syfte att stärka de yttre gränskontrollerna. Vidare vill EU-kommissionen att 10 000 heltidsanställda ska arbeta för Frontex för att ha en ökad kontroll över EU:s yttre gränser. EU-kommissionen uppmanar EU-parlamentet att godkänna förslaget före nästa EU-val, 23-26 maj.

Läs mer om utvärderingen och hela listan på utmaningar som EU-kommissionen lyfter fram.

/Hannes Wigerfelt

 

 

12 Mar 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information