North Sweden's nya hemsida

Efter 10 år får North Swedens hemsida en välförtjänt pension och ersätts av en sida som ska vara bättre anpassad för moderna datorer och telefoner. Den får samtidigt en uppdatering av innehållet som tydligare ska beskriva arbetet i Bryssel och i regionerna. Dessutom tillkommer information om pågående EU-engagemang i regionen som ska tydliggöra hur regionens aktörer bidrar till att utveckla EU, samt en utvecklad engelskspråkig version.

Sidan har nu fått en ansiktslyftning, men besökare kommer ändå att känna igen struktur och innehåll från den tidigare sidan – alla nyheter och rapporter har flyttats med för att kunna fungera som ett arkiv. Viss EU-information med relevans för Norra Sverige hittas enbart via våra kanaler och kommer fortsatt att vara tillgänglig både för regionens aktörer, nationella myndigheter och beslutsfattare på EU-arenan. Strukturen på den nya sidan ska göra det lättare att hitta aktuellt innehåll som underlättar EU-engagemanget i regionen och den utvecklade sökfunktionen ska göra det lättare att hitta äldre innehåll.

Sedan den äldre sidan togs i bruk har teknikutvecklingen gått framåt fort, vilket gör att både sökmotorer och användare ställer krav på hemsidor som är anpassade för att läsas på olika skärmar och med mer tillgänglig information. Det ska den nya sidan leva upp till och dessutom vara enklare att administrera flexibelt, så att den kan byggas ut och förändras efter hand. Den har samtidigt anpassats för sökmotorer vilket ska göra det enklare för besökare att hitta sidan via vanliga sökmotorer, de som inte är bekanta med North Sweden eller norra Sveriges regioner sedan tidigare.

Samtidigt tillförs en del information som tydligare riktar sig till norra Sveriges externa partners med mer information om regionens långsiktiga intressen, pågående EU-projekt och kompetens för samarbeten. Målet är att tydligare visa upp regionen som en värdefull partner som bidrar till att utveckla unionen som helhet. Till en början lyfts några exempel på EU-finansierade projekt men kommer med tiden att byggas ut tillsammans med regionens aktörer som driver projekten.

North Swedens höga ambitioner för nyhetsbevakning av kommer att fortsätta med den nya sidan som dessutom kommer att göra nyheter och annan information mer tillgänglig genom kategorier och filtrering för olika policyområden kategorier.

/Niklas Johansson

 

04 Jun 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information