Nya praktikanter på plats!

Vi välkomnar nu två nya praktikanter till Mid Sweden-kontoret, Johannes Stenberg och Oskar Helsing.

Nu har höstens praktikanter anlänt! Johannes Stenberg och Oskar Helsing kommer att göra sin praktik hos Mid Sweden fram till mitten av januari och hjälpa till med diverse olika uppgifter. De kommer främst att skriva nyhetsnotiser, bevaka och rapportera från olika seminarier och event samt stötta i det dagliga arbetet.

Johannes har nyligen avslutat sina studier på Politices Kandidatprogramet vid Umeå universitet där han skrev sin kandidatuppsats i statsvetenskap. Inom ramen för utbildningen åkte Johannes på en utbytestermin till Tyskland för att studera vid universitetet i Konstanz. Där väcktes intresset för representation och legitimitetsfrågor vilket senare inspirerad de fortsatta studierna i Umeå. Glesbygdsfrågor är något som Johannes också brinner för, kanske främst tack vare uppväxten i Robertsfors men också efter att han under ett år var bosatt i Tärnafjällen. Genom praktiken vid Mid Sweden European Office ser han chansen att jobba internationellt med lokala och regionala frågor och att skapa förståelse för de skillnader som finns i norra Sverige jämfört med andra europeiska regioner.

Oskar Helsing har läst tre år på Juristprogrammet i Uppsala. Han är uppvuxen i Härnösand i Västernorrland och har tidigare engagerat sig i regionala utvecklings- och infrastrukturfrågor i både nationella och internationella sammanhang. Han ser fram mot att genom praktikperioden på Mid Sweden European Office få större erfarenheter av hur EU:s institutioner fungerar i praktiken, samt att få en inblick i hur regionala intressen kan påverka i Bryssel och att få en fördjupad kunskap inom Mid Sweden European Office prioriterade områden.  Tidigare har Oskar erfarenhet från arbete på statlig myndighet och på advokatbyrå men detta är första gången han bor och jobbar utomlands vilket också ska bli en rolig erfarenhet.

Välkomna!

03 Sep 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information