Trainee södra Norrland i Bryssel

Mellan den 1 – 2 oktober besökte Trainee södra Norrland Bryssel. Gruppen gjorde studiebesök hos nationella representanter, företrädare för regionkontor och ledamöter från Europaparlamentet. Målet med resan var att öka kunskapen kring EU:s påverkan kommunalt och hur kommunerna kan påverka EU.

Trainee södra Norrland är ett traineeprogram där man som trainee har möjlighet att under 12 månader omsätta sin utbildning i praktiken, skaffa sig arbetslivserfarenhet och fortbildning genom att praktisera vid en kommun i Sundsvallsområdet. Programmet riktar sig till personer som nyligen tagit en examen relevant för de tjänster som finns inom en kommunens verksamhet. Programmet rymmer därför många olika yrkeskategorier, allt från jurister till IT-strateger. Som en avslutande del av traineeprogrammet gjordes ett studiebesök i Bryssel vid Mid Sweden European Office. North Sweden European Office stod för gruppens besöksprogram.

Under besöket den 1–2 oktober fick Trainee Södra Norrland en rundvandring på Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen och en inblick i arbetet som görs i EU från nationell nivå. Man träffade också representanter för Mid Sweden European Office och Central Sweden European Office som belyste vikten av att arbeta med regionala frågor på plats här i Bryssel. Presentationen handlade bland annat om de stundande budgetförhandlingarna och EU:s sammanhållningspolitik utifrån regionernas perspektiv.

Mer sammanhållningspolitik blev det också när gruppen fick träffa representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för regional och stadspolitik (DG- REGIO). Under detta möte berättade representanten från kommissionen om projekt i norra Sverige som fått stöd genom sammanhållningspolitiken och kommissionens ingång i långtidsbudgetsförhandlingen. Som avslutning på resan fick Trainee södra Norrland träffa Erik Bergkvist, socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet. De hann även med att besöka museet House of European History.

Vi på Mid Sweden och North Sweden tackar för ert besök!

11 Okt 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information