EU-kommissionär Elisa Ferreira - Perifera regioner har en särskilt viktig roll för EU:s återhämtning och gröna omställning

Vid Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) generalförsamling 29 oktober höll EU-kommissionären för EU:s regionalpolitik, Elisa Ferreira, tal till regionala företrädare med budskapet att perifera regioner har en särskilt viktig roll att spela för Europas återhämtning och omställning.

I samband med Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) generalförsamlingen som ägde rum digitalt 29 oktober diskuterades bland annat EU:s arbete med att utforma verktyg för ekonomisk återhämtning och grön omställning. Perifera regioner har en särskilt viktig roll att spela för Europas återhämtning och omställning, det var kärnbudskapet då Elisa Ferreira, EU-kommissionären med ansvar för regional utveckling, talade till regionala företrädare. Ferreira betonade att pandemin kommer att bli både utdragen och tuff, vilket kommer kräva särskilda ansträngningar från regionerna och gemensamma insatser till den hårt drabbade turismsektorn.

Perifera och maritima regioner drabbas hårt ekonomiskt

Ferreira redogjorde för vilka EU:s åtgärder vidtagit på kort sikt och för vilka ambitioner EU har för att hjälpa perifera och maritima regioner framöver. Pandemins ekonomiska effekter slår hårt och asymmetriskt runtom i Europa och drabbar olika regioner på olika sätt. Exempelvis ställs maritima regioner vid Atlantkusten och Nordsjön som är särskilt beroende av fiske och turism nu mot en kombination av två särskilt svåra utmaningar, Storbritanniens utträde och Covid-19.

En välmottagen åtgärd från EU-kommissionen, som även Europaforum norra Sverige välkomnade i våras, var den temporära och mer flexibla tillämpningen av statsstödsregler. Även möjligheten att kunna nyttja oanvända strukturfonder mer flexibelt till bland annat driftstöd, genom Coronavirus Response Investment Initative (CRII+), var en åtgärd som regionerna särskilt uppskattade.

Mer platsbaserad politik för kort- och långsiktig utveckling

När nu EU:s återhämtningspaket, Next Generation EU (NGEU), mobiliseras med bland annat investeringsverktygen för återhämtning och omställning, Resilience and Recovery Facility (RRF), menar Ferreira att en platsbaserad dimension måste prägla de nationella återhämtningsplanerna som nu skrivs fram av medlemsländerna för att på bästa sätt frigöra investeringsstöd från EU. Det vill säga att insatserna utgår mer från varje plats unika förutsättningar för att få större effekt. Vilket också ligger väl i linje med vad norra Sverige länge förespråkat som avgörande för regionalpolitikens framgång. Ferreira uppmuntrade även medlemsregionerna i CPMR att nyttja EU-kommissionens regionala statistik för att visa på ekonomiska konsekvenser och därmed kunna argumentera för att turismsektorn och de kulturella näringarna ska kunna få mer stöd.

Avslutningsvis menade Ferreira att det genom EU:s sammanhållningspolitik finns stora möjligheter till mer strukturella insatser genom exempelvis digitalisering och grön omställning, som på längre sikt stärker och främjar hållbar turism runtom i CPMR:s medlemsregioner.

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)

CPMR är en lobbyorganisation bestående av 150 medlemsregioner från 28 länder, bland annat Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen. Nätverket bildades år 1996 för att påverka EU:s politik inom främst maritima frågor, transport och EU:s regionalpolitik.

Läs EU-kommissionär Elisa Ferreiras tal här.

Läs mer om EU:s återhämtningsverktyg här.

/Julia Hanson

04 Nov 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information