North Swedens praktikutlysning för höstterminen 2020 är öppen!

North Sweden European Office, tillika Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands representationskontor i Bryssel, söker två praktikanter inför höstterminen 2020. Praktiken ger dig möjlighet att få en god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel på EU-arenan. Välkommen med din ansökan senast den 1 april!

Vill du ha internationell erfarenhet? Ta chansen att praktisera på North Sweden European Office!

  • Vill du få en inblick i hur Europasamarbetet går till i EU:s institutioner i Bryssel? 
  • Är du intresserad av hur regionala frågor drivs i Bryssel och hur regionala och lokala aktörer arbetar med EU-frågor i Sveriges fyra nordligaste regioner?
  • Vill du få internationell erfarenhet och en utmärk merit i ditt CV?

Då är detta en unik möjlighet för dig!

Arbetsuppgifterna under praktiken inkluderar bland annat informationssökning, administration av hemsida och sociala medier, sammanställning av PM och nyheter till hemsidan, deltagande i seminarier och konferenser, kontakter med EU:s institutioner och andra relevanta aktörer i såväl Bryssel som Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt att delta i det dagliga rutinarbetet på kontoret. I praktikperioden ingår att sammanställa rapporter med EU-perspektiv inom olika policyområden som är relevanta för regionens utveckling.

Vi ser gärna att du har någon koppling till eller intresse för Norrbotten/Västerbotten/Jämtland Härjedalen/Västernorrland, exempelvis genom studier vid universiteten i regionen. För praktikperioden utgår ett kompletterande stipendium från North Sweden utöver möjligheten att ansöka om Erasmusstöd. Den sökande ombesörjer övrig finansiering på egen hand. Praktikperioden är från 1 september 2020 till 22 januari 2021. Ansök senast den 1 april!

Läs hela praktikutlysningen här

04 Mar 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information