NSPA-universiteten i möte med EU:s arktiska ambassadör

Den 22 oktober hade representanter från NSPA-regionens universitet ett digitalt möte med EU:s arktiska ambassadör, Michael Mann. Under mötet diskuterade uppdateringen av EU:s arktiska politik kopplat till forskning och innovation samt betydelsen av internationell forskningssamverkan för en hållbar utveckling av Arktis. Från Sverige deltog LTU, UmU och MIUN.

Bakgrund till mötet 

Hållbar utveckling av EU:s arktiska områden kräver insatser från forskarsamhället som bidrar till att driva utvecklingen. EU-kommissionen har ett pågående samråd om EU:s arktiska politik som ska ligga till grund för uppdateringen av den nuvarande arktiska politiken från 2016. Under mötet med EU:s arktiska ambassadör lyftes goda exempel på pågående forskningssamarbeten samt forskningsperspektiv som är viktigt att ta i beaktning för norra Sverige. Med på mötet fanns företrädare från NSPA-områdets (Norra Norge, Finland och Sverigeuniversitet samt representanter från EU-kontoren. Moderator för eventet var North Swedens direktör Mikael Janson.   

Artic five och internationell forskningssamverkan 

Dieter Müllervicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitetgav en bakgrund till forskningssamarbetet Artic fiveBakom samarbetet finns fem universitet från norra Sverige, Finland och Norge som tillsammans bedriver forskning och utbildning kopplat till en hållbar utveckling av Arktis. Det innefattar bland annat forskning på gruvnäring och energiproduktion, men Müller betonade att det är viktigt att vidga synen på Arktis till att inte bara handla om naturresurser. Inom Artic five finns det därför forskning och utbildning inom alltifrån välfärdstjänster till kulturella näringar, allt för att möjliggöra en hållbar utveckling av det europeiska Arktis på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt plan.  

En bredare definition av arktisk forskning 

En bredare definition av arktisk forskning var även något som lyftes av Timo Koivurova, professor och direktör för det arktiska centret vid University of Lapland. Som en del i det gav han exempel på pågående forskningsprojekt i Horisont Europa som berör olika dimensioner av en hållbar utveckling Arktis. Reid Hole och Andreas Raspotnik, prorektor respektive forskare vid Nord universitet i Norge lyfte betydelsen av samhällsvetenskaplig forskning samt pågående forskningssamarbeten med Ryssland där forskningsdiplomati är mycket viktig. De lyfte även pågående forskning kring havets näringar i vad som kallas för blue economy. 

Nästa steg i EU:s arktiska politik  

Michael Mann gav en bakgrund till EU:s nuvarande politik om Arktis som formulerades i ett gemensamt meddelande av kommissionen 2016. Han underströk betydelsen av forskning samt förklarade att EU:insatser för forsknings- och innovation riktade mot arktiska frågeställningar ser ut att landa på motsvarande nivå som i innevarande programperiod. Därefter följde en diskussion om värdet av empiriska bevis för en kunskapsdriven policyutveckling 

Även betydelsen av tvärvetenskapliga perspektiv lyftes för att förstå och hantera de många komplexa frågor som europeiska Arktis står inför, något som Artic five och andra forskningssamarbeten utgör exempel påDet öppna samrådet om EU:s nästa arktiska politik pågår fram till den 10 november och North Sweden uppmanar berörda och intresserade aktörer till att ta chansen och svara på konsultationen för att påverka denna fråga som är av stor betydelse för norra Sverige. 

Läs mer om samrådet om EU:s nästa arktiska politik här 

/Elin Johnson och Elvira Ahlring 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information