Regionkommittén söker medlemmar till RegHub

Europeiska Regionkommitténs (ReK) nätverk för europeiska regioner och städer, RegHub, lanserades 2018 och består av offentliga tjänstepersoner från EU:s regioner och kommuner. RegHub 2.0 söker nu fler medlemmar som vill vara med och granska och utvärdera EU:s politik. Ansök om medlemskap innan den 30 november.

Ett nätverk för att utvärdera och påverka EU-politiken 

Reghub startade som ett pilotprojekt 2018 och har för närvarande 36 medlemmar. Idén bakom nätverket är att bedöma genomförandet av EU:s politik genom att samla in erfarenheter från lokal och regional nivå. Nätverket består av offentliga tjänstepersoner från regioner och kommuner som tillsammans ingår i regionala nav. Varje regionalt nav samlar in erfarenheter från de offentliga tjänstepersonerna via samråd och sammanställer sedan informationen i rapportform. Regionkommittén får därmed tillgång till ett erfarenhetsbaserat underlag hur EU-politiken fungerar på lokal och regional nivåDe regionala naven kommer i sin tur att ingå i EU-kommissionens nya Fit for Foture Platform (F4F) som syftar till att förenkla EU-lagstiftningen. Det innebär att medlemmarna i RegHub får en fördelaktig position till att påverka utformningen EU:s lagstiftning.  

Norra Sverige har i dagsläget tre politiker representerade i svenska delegationen i Regionkommittén, nämligen Marie-Louise Rönnmark (S), Jonny Lundin (C) och Åsa Ågren Wikström (M).  

Nya medlemmar efterfrågas 

Efter positiva resultat av pilotprojektet 2018 vill Regionkommittén fortsätta med initiativet och efterfrågar därför nya medlemmar. Alla lokala och regionala myndigheter i EU har möjlighet att ansöka för att bli medlemmar i RegHub 2.0. Varje regionalt nav behöver utse en särskild kontaktperson som förväntas vara en erfaren anställd med goda språkkunskaper i engelska. Kontaktpersonen har i uppdrag att:  

  • delta vid samtliga Reghub-sammanträden och samråd
  • samla in synpunkter från andra anställda inför varje Reghub-samråd 
  • vara kontaktpunkt för relevanta institutioner för och organisationer som genomför EU-politiken i praktiken 

Ansökningsprocessen är öppen till och med 30 november 2020. Ansökan görs genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett som hittas här.

Läs mer om Reghub-nätverket här. 

/Elin Johnson

 

16 Nov 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information