Svara på samråd om EU:s regler om bredbandsutbyggnad

Tillgången till snabbt bredband är en förutsättning för att kunna nyttja allt fler avgörande samhällstjänster. Utbyggnaden av såväl fiber som 5G sker dock inte i samma takt som är önskvärt. Därför har EU-kommissionen lanserat ett samråd i syfte att se över EU:s regler om bredbandsutbyggnad. Svara på samrådet senast 2 mars 2021.

EU har slagit fast att en digital infrastruktur av hög kvalitet är grunden för i princip alla sektorer i en modern och utvecklingsstark ekonomi. Det är även av stor strategisk betydelse för den sociala och territoriella sammanhållningen inom unionen. Därför har EU:s medlemsstater fastställt att det krävs strategier för att sänka kostnaderna för bredbandsutbyggnad inom hela EU. Trots många framsteg de senaste åren går utvecklingen av snabbt bredband alldeles för långsamt. I nuvarande takt försvåras omställningen till ett digitalt och hållbart Europa och riskerar att få stor negativ inverkan på Europas konkurrenskraft. Det är därför av stor vikt att sänka kostnaderna för utbyggnaden av snabbt bredband.  

Det aktuella samrådet syftar till att se över EU:s regler om bredbandsutbyggnad som syftar till att säkerställa tillgången till snabbt bredband genom att minska kostnaderna för utbyggnad. Med översynen vill EU-kommissionen:  

  • bidra till snabbare och effektivare utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet, bland annat fiber och 5G 
  • se till att reglerna är i linje med den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation 
  • överväga kompletterande regler om miljöhänsyn. 

Läs mer och svara på samrådet senast 2 mars här.

 /Elin Johnson 

11 Dec 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information