Tyck till om EU:s nya läkemedelsstrategi

EU-kommissionen har bjudit in intressenter att tycka till om en ny läkemedelsstrategi som beräknas antas innan årsskiftet. Målet är att säkerställa Europas tillgång till säkra och prisvärda läkemedel. Svara på samrådet innan den 15 september!

I arbetet mot en ny läkemedelsstrategi för Europa, bjöd EU-kommissionen i början av juni in medborgare, experter och intressenter att lämna synpunkter på den färdplan som tagits fram för att beskriva upplägget för arbetet med strategin. Detta samråd pågår fram till den 7 juli. Nu har kommissionen gått framåt och inlett det i färdplanen aviserade öppna samrådet om den planerade läkemedelsstrategin vilket man kan svara på till och med den 15 september.

Strategin ska enligt kommissionen säkerställa att patienter snabbt får tillgång till de läkemedel de behöver och till rimliga priser. Den ska också bidra till säkra läkemedel och stödja innovation i läkemedelsindustrin. Samrådet kommer vara betydande till det föreslagna programmet EU för hälsa och anpassas till Horisont Europa. Kommissionen vill med samrådet utreda tre tematiska områden: strategiskt oberoende tillverkning av läkemedeltillgång till läkemedel till överkomligt pris samt miljömässig hållbarhet och hälsoutmaningar.

– EU:s läkemedelsstrategi är en hörnsten i vår hälsopolitik för de närmaste fem åren, och det här är en chans för alla berörda parter att bidra till utformningen av den, säger Stella Kyriakides, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet.

EU-kommissionen organiserar workshop om läkemedelsstrategin

Den 14 och 15 juli organiserar EU-kommissionens direktorat för hälsa, DG Sante, en workshop om läkemedelsstrategin. Intresserade aktörer såsom patienter, hälsoorganisationer, sjukvårdspersonal, forskare samt representanter från läkemedelsindustrin är välkomna att delta. Det är möjligt att registrera sig till workshopen till och med den 3 juli.

Läs mer och svara på färdplanen om upplägget av arbetet med läkemedelsstrategin, innan den 7 juli

Läs mer och svara på samrådet om läkemedelsstrategin, innan den 15 september

Läs mötets agenda den 14 och 15 juli här och registrera dig här

Läs North Swedens nyhet om EU-kommissionens förslag på ett nytt hälsoprogram för nästa budgetperiod här

/Julia Hanson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information