EU-kommissionens ordförande levererade sitt linjetal till EU:s medborgare

Den 15 september levererade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt linjetal till EU:s medborgare. Däri lyftes fram att 2022 ska tillägnas EU:s unga befolkning. Därtill kommer fokus riktas mot att öka ambitionerna inom EU:s säkerhets- och klimatpolitik. En viktig ambition är att EU ska öka produktionen på den inre marknaden inom en rad områden för att och minska sitt beroende gentemot omvärlden, framförallt Kina.

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen levererade sitt linjetal “state of the union” den 15 september, inledde hon med att uppmärksamma de senaste månaderna som präglats av Covid-19-pandemin och menade att många av oss säkerligen omvärderat våra liv och funderat på vad som är viktigt.  

Tidigt i talet lyfte hon fram den europeiska gröna given som lanserades 2020 tack vare engagemang i hela EU. I samband med det riktade hon ljuset mot EU:s unga medborgare och deras oro inför framtiden på grund av klimatförändringarna. Genom programmet Next Generation EU, det samlade stora krispaketet för att återhämta ekonomin efter Covid-19 och som ämnar stötta utvecklingen för EU:s nästa generations skull, menar von der Leyen att EU ska satsa stort. EU- Kommissionen arbetar fortfarande på hur programmet ska finansieras men föreslog att 2022 ska tillägnas EU:s unga medborgare som EU:s framtid vilar på.  

En hälsounion  

Därefter gav Ursula von der Leyen EU en stor klapp på axeln gällande hanterandet av vaccineringen till följd av Covid-19-pandemin. Mer är 70 % av EU:s vuxna medborgare är vaccinerade, enligt EU-kommissionen. Hälsounionen som presenterades 2020 ska bli EU:s nödvändiga verktyg för att arbeta effektivt med hälsa i EU framåt och under nuvarande programperiod 2021–2027 investerar EU 50 miljarder euro inom ramen för hälsa. 

EU:s inre marknad 30 år och digitalisering 

I 30 år har EU haft sin inre marknad vilket måste firas, kungjorde EU- kommissionens ordförande.  Von der Leyen poängterade vikten av att accelerera digitaliseringen i EU som ett steg framåt för den inre marknaden. En utmaning som hon pekade ut är att EU är beroende av Kina när det gäller mikrochips som är avgörande för digitala framsteg. För att bli mer framstående på området kommer EU-kommissionen därför att presentera en ny ”european chip act” för att stärka EU:s egen förmåga att utveckla och tillverka mikrochip som idag finns i stort sett alla produkter. 

Klimatet 

Därefter kom von der Leyen förstås in på EU:s ambitiösa klimatpolitik. Hon lyfte fram Förenta nationernas klimatrapport (IPPC) som kom i somras och spände blicken när hon vidare talade om allvaret som rör klimatet. Sedan EU nyligen införde klimatmålet om att reducera koldioxidutsläppen med 55 % till och med 2050 har EU lagstiftat om en historisk klimatlag. Klimatpaketet som presenterades i somras som ska revidera all befintlig lagstiftning på klimatområdet vilket kommer bereda vägen för ett mer miljövänligt EU och klimattoppmötet COP26 i Glasgow under hösten kommer att bli ett avgörande tillfälle inför framtiden, antydde von der Leyen.  

Säkerhetspolitik 

För att öka EU:s cybersäkerhet kommer EU-kommissionen att föreslå att EU går in i ett utökat samarbete med Nato då säkerhetsläget i världen är förändrat. Traditionell krigsföring har övergått till digital krigsföring vilket hotar EU:s demokrati, menade hon. Von der Leyen utryckte även att EU måste vidta utökade åtgärder för att öka unionens säkerhet och ambitionen är även att EU ska bli ledande i cybersäkerhet varvid en ny politik kommer presenteras. 

EU:s relation gentemot tredje land och migration 

När talet så småningom kom att inriktas på tredje land, uttryckte von der Leyen sitt stöd till alla de afghanska kvinnor och män som lider av det krig som kulminerat i Afghanistan och menade att EU måste göra allt för att stötta afghanska medborgare. EU-kommissionen kommer därför rikta finansiellt stöd till landet genom ett afghanskt stödpaket.  

EU:s migrationspakt ägnades därefter uppmärksamhet då det är känt sedan länge att EU:s medlemsländer har mycket svårt att komma överens om unionens gemensamma migrationspolitik. Von der Leyen uttryckte att det måste bli ett slut på att tvinga människor att välja farliga illegala transportvägar till Europa och att genom ett icke fungerande system tillåta att människor på flykt utnyttjas på europeiskt territorium. För att få stopp på trafficking och människosmuggling, där farliga illegala vägar till EU hör till vanligheten, måste EU:s medlemsländer ta och närma sig en överenskommelse, underströk hon.  

Främjandet av europeiska värderingar 

EU-ordföranden lyfte även och slog fast att EU fortfarande måste kämpa och stå upp för de värderingar som hon menar präglar EU:s demokratiska, öppna och tillåtande samhälle. EU-kommissionen kommer bland annat att presentera ny politik när det gäller våld mot kvinnor och säkerhet för journalister. 

Mot slutet av talet välkomnade von der Leyen en hedersgäst, den italienska unga simmerskan Beatrice Vio som trots det att hon gått igenom svåra operationer, behållit sin positiva energi och framåtanda, och tagit OS-medalj i simning bara en kort tid efter sin sjukhusvistelse. Von der Leyen menade på att den unga kvinnan som var inbjuden att sitta med under talet är ett gott exempel på den potential och kraft som EU:s unga medborgare besitter, och som EU måste värdesätta och ta hänsyn till i utformningen av EU:s framtid.  

Läs mer om Von der Leyens linjetal och kommissionens olika mål här

/Julia Hanson 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information