Nya innovationsmöjligheter för kulturella och kreativa näringar

En ny KIC (Knowledge and Innovation Community) ska lanseras inom ramen för kulturella och kreativa näringar för att främja kreativa europeiska innovationer. Den 21 april höll European Institute of Innovation & Technology (EIT) i ett webbinarium där möjligheter och kommande utlysningar för EIT Culture and Creativity presenterades. Satsningen presenterats i Umeå 2020 då EU-kommissionär Mariya Gabriel gav EU:s vision för denna nya KIC.

Den 21 april höll European Institute of Innovation & Technology (EIT) i ett webbinarium om kommande utlysningar för kulturella och kreativa näringar (KKN) inom ramen för EIT:s Knowledge and Innovation Community (KIC)EIT:s strategi för 2021–2027 innehåller en ny KIC vid namn EIT Culture and Creativity som presenterades vid webbinariet.  

EIT är en av de tre komponenterna i pelaren ”Ett innovativt Europa” i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa som tillhandahåller finansieringen för EIT under EU:s långtidsbudget 2021–2027Tanken med EIT Culture and Creativity är att gynna utvecklingen av kulturella och kreativa näringar genom att bland annat bidra till framsteg inom nya affärsmodeller och hybridinnovationer mellan industrigrenar och akademiska discipliner. EIT Culture and Creativity ska även underlätta för kreativa entreprenörer att etablera sig på den europeiska marknaden. 

Knowledge and Innovation Community (KIC) 

 KIC leds av EU-organet European Institute of innovation and Technology (EIT) och utgör satsningar inom EU:s forsknings- och innovationspolitik som lägger fokus på tekniska lösningar som ligger nära marknaden, redo att kommersialiseras. De olika KIC:arna drivs av dess medlemmar som tillsammans har inflytande över organisationsformen och de projekt som finansieras med EU-medel. KIC är en därmed en särskild form av forsknings- och innovationssamverkan där ett konsortium ansöker om att genomföra KIC med EU-medel. Äldre KIC:ar som aktörer i norra Sverige är välbekanta med är exempelvis EIT Raw Materials och EIT InnoEnergy.  

EIT Culture and Creativity 

Utlysningar inom EIT Culture and Creativity väntas öppna i slutet av 2021 men redan nu pågår kampanjer där aktörer inom KKN i Europa förbereder sig inför möjligheten att gå i bräschen för satsningen. Det vinnande konsortiet kommer enligt EIT:s tidsplan att presentera utlysningar för projekt under 2022 med möjligheför andra aktörer inom KKN att bli medlemmar och ansöka till dessa projektutlysningar.  

Presenterades i Umeå 2020 

Redan i september 2020 fick intresserade aktörer en inblick i den kommande utlysningen av EIT Culture and Creativity under den internationella konferensen Cities, Design and Innovation som arrangerades av Umeå kommun, Research Institutes of Sweden (RISE), Industry Common Foundation, Umeå universitet (eXpressionoch Region Västerbotten. Bland talarna fanns Mariya Gabriel, EU-kommissionär för innovation, forskningutbildning och ungdomsfrågor och Martin Kern, direktör för EIT med uppdrag att implementera satsningen KIC. 

Utlysningar 

Läs mer om EIT Culture and Creativity och dess utlysningar här  

Läs mer om EIT här  

Läs mer om konferensen Cities, Design and Innovation som hölls i Umeå 2020 

/Andreas Stenlund & Niklas Johansson

28 Apr 2021 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information