EU-konferens om designforskning i Umeå

I Umeå träffades 2-3 september designforskare, EU- företrädare och lokala aktörer för att diskutera framtiden för design och innovation. EU-kommisionär Mariya Gabriel gav inledningsanförandet i konferensen som utgör ett avstamp för EU:s storsatsning på kulturella och kreativa näringar med benämningen EIT KIC CCI.

Den internationella konferensen Cities, Design and Innovation möttes forskare och industriföreträdare inom designområdet för att diskutera utveckling av kulturella och kreativa industrier (CCI), samt hur framtiden efter covid-19 kommer att se ut inom disciplinen. Via samtal, debatter och presentationer berördes diverse områden, exempelvis artificiell intelligens, kompetensutveckling, övergång till cirkulär ekonomi och jämställdhet. Konferensen utgör ett avstamp för EU:s arbete med att etablera storsatsningen EIT KIC CCI där European Institute of innovation and Technology (EIT) har EU:s uppdrag att upprätta en Knowledge and Innovation Community (KIC) inom Cultural and Creative Industries CCI. Satsningen ska gynna utvecklingen av sektorn och bland annat bidra till framsteg inom nya affärsmodeller och hybridinnovationer.

Inledningsanförandet hölls av Mariya Gabriel, EU-kommissionär för innovation, forskning, utbildning och ungdomsfrågor. Hon efterföljdes bland annat av europaparlamentarikern Eva Kaili, och Martin Kern, direktör för EIT som har EU:s uppdrag att implementera satsningen KIC.

Det fanns ett stort intresse av att delta och de som inte hade möjlighet att infinna sig på plats kunde följa konferensen digitalt. På plats fanns det deltagare från bland annat Brasilien, Australien, Japan och USA, varvid en bred publik kunde lämna konferensen med nya insikter om kulturella näringar och kreativa industrier. Likaså kunskaper om hur framtida utvecklingar kan ta sig uttryck i spåren av Covid-19.

Konferensen i Umeå bestod av fyra sessioner varav varje del utgick från ett tema. En av dessa gemensamma debatter kallades för ”No Future” och kom att kretsa kring vilken roll design har i skapandet av morgondagens samhälle. Ett annat tema cirkulerade kring ämnet jämställdhet, inkludering och välmående utifrån bland annat design och hälsa. Tillsammans med Umeå kommun arrangerades konferensen av RISE Research Institutes of Sweden, Industry Common Foundation, Umeå universitet (eXpression) och Region Västerbotten.

Umeå som kulturhuvudstad och Smart City

Umeå har fått internationell uppmärksamhet tack vare 2014 års utnämning till Europas kulturhuvudstad, samt European Capital of Innovation år 2018. Umeå ingår också i ett europeiskt nätverk av smarta städer som syftar till att utveckla innovativa klimatsmarta städer för en hållbar framtid med fokus på bland annat digitalisering och energieffektivitet. Konferensen Cities, Design and Innovation är ett exempel på Umeås internationella samverkansarbete där de jobbar med samverkan över bransch- och organisationsgränser i syfte att utveckla det designdrivna ekosystemet.

Konferensen finns inspelad och går att se i efterhand för registrerade deltagare.

Läs mer om konferensen här.

 

/Elvira Ahlring 

18 Sep 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information