Nya Ostkustbanan intervju med North Sweden om samverkan mellan norra Sverige och EU i transportfrågor

I en intervju om den framtida europeiska transportpolitiken med Nya Ostkustbanan berättar Lotta Rönström, North Sweden, om det intensiva pågående arbetet för att förbättra transportförbindelserna mellan Sverige och övriga Europa.

I Bryssel pågår ett arbete för att fastställa inriktningen på den framtida europeiska transportpolitiken, och nyligen presenterades den svenska infrastrukturpropositionen som sätter ramarna för infrastrukturinvesteringar nationellt för åren 2022–2033. I Nya Ostkustbanans intervju berättar Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs på North Sweden, bland annat om arbetet för utbyggd infrastruktur i mellersta och norra Sverige, såsom Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Samt vikten av att få med regionens infrastrukturprojekt på EU:s kartor. 

Läs hela intervjun här  

Läs de tre nya positionspapper kring revideringen av det transeuropeiska transportnätverket som North Sweden varit med och tagit fram här 

24 Maj 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information