Samråd öppna inom nya klimatpaketet Fit for 55

EU-kommissionen presenterade den 14 juli klimatpaketet Fit for 55, med syfte att se över och säkerställa att EU:s politik är i linje med de nya klimatmålen. EU-kommissionen har nu lanserat en rad samråd för att samla in synpunkter om föreslagna förordningar inom Fit for 55. Sista svarsdag för samråden som North Sweden skriver om i denna nyhet är olika datum i november.

Klimatpaketet Fit for 55 innehåller en samling förslag som syftar till att granska och uppdatera EU:s klimatlagstiftning med avsikt att se till att EU:s politik är i linje med klimatmålet om en 55% utsläppsminskning inom EU fram till år 2030. Den 14 juli presenterade EU-kommissionen paketet och inom ramen för det finns nu en rad samråd öppna.  

Öppna samråd 

EU-kommissionen vill höra alla relevanta aktörers åsikter om lagar och policyer som håller på att utvecklas och antas under Fit for 55. All feedback som tas emot ska sammanställas av EU-kommissionen och presenteras för Europaparlamentet och rådet (medlemsländerna) i syfte att ingå i lagstiftningsdebatten. Bidragen som tas emot kommer att publiceras på EU-kommissionens webbplats för samråd och måste därför följa feedbackreglerna, som innebär att följande typer av innehåll är olämpligt: ​​dubblettinnehåll, där samma innehåll har lagts ut mer än en gång av samma användare. 

Tyck till om detta omfattande och viktiga lagstiftningspaket genom att svara på EU-kommissionens offentliga konsultationer! Detta samråd är inte i enkätform utan ges som fritext med möjlighet att bifoga underlag, positionspapper eller andra dokument. Nedan följer länkar till öppna samråd som kan vara särskilt relevant för norra Sveriges regioner under datum för senaste svarsdag.  

Öppet 14 juli- 8 november 2021 

Översynen av förordningen gällande Markanvändning, förändringar i markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 

Översynen av direktivet 2003/87/EC om Systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS) 

Öppet 16 juli- 18 november 2021 

Översynen av direktivet (EU) 2018/2001 om förnybar energi (RED II) 

EU:s gröna giv – översyn av energiskattedirektiven  

Öppet 16 juli- 19 november 

EU:s energieffektivitetsdirektiv – utvärdering och översyn  

Hitta samtliga öppna samråd här

Europaforum Norra Sveriges positionerar 

Inom ramen för Europaforum Norra Sverige har North Sweden European Office tagit fram positionspapper tidigare under året på några av de klimatsamråd som nu är relevanta för Fit for 55. Nedan hittar du hittar du länkar till dessa positionspapper: 

Översynen av förordningen gällande Markanvändning, förändringar i markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 

Översynen av direktivet 2003/87/EC om Systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS)  

Översynen av direktivet (EU) 2018/2001 om förnybar energi (RED II) 

Läs North Swedens artikel om klimatpaketet här 

/Maria Boström 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information