Flertalet möten i norra Sverige under kommande svenska ordförandeskapet i EU

Den 1 juni presenterade Sveriges EU-minister Hans Dahlgren fem inriktningar och möteskalendern för det kommande svenska ordförandeskapet i ministerrådet våren 2023. Flertalet möten, däribland det inledande som ska inviga Sveriges ordförandeskap, kommer att äga rum i norra Sverige.

Våren 2023 är Sverige ordförande för Europeiska unionens råd (ministerrådet). Rollen roteras mellan medlemsländerna var sjätte månad med huvudsakliga uppgift att driva ministerrådets arbete framåt. Hans Dahlgren som är Sveriges EU-minister presenterade den 1 juni Sveriges allmänna politiska inriktningar. Dessutom offentliggjordes en preliminär möteskalender för det svenska ordförandeskapet. I den går att utläsa att flertalet möten kommer att äga rum i norra Sverige. Under ordförandeskapet kommer Sverige leda drygt 2000 möten i ministerrådet i Bryssel och ungefär 150 informella möten på hemmaplan. 

Möten i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland 

I Kiruna kommer det svenska ordförandeskapet att inledas i januari 2023 med att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillsammans med sitt kabinett av EU-kommissionärer besöker staden och tas emot av svenska regeringen. North Sweden är sedan i början av året i dialog med Kiruna kommun för att strategiskt kunna visa upp lokala och regionala perspektiv från Kiruna kommun. I övrigt i Norrbotten planeras möten som berör bland annat rymdfrågor, den gröna omställningen och energifrågor. I Skellefteå, Västerbotten, planeras ett möte kombinerat med ett studiebesök för att visa medlemsländerna i ministerrådet hur hållbart skogsbruk fungerar i praktiken i Sverige. I Jämtland planeras ett möte kring modernisering av statsstödsregler. 

Ordförandeskapets fem allmänna politiska inriktningar 

De fem allmänna inriktningarna för det svenska ordförandeskapet som presenterades av Hans Dahlgren är framtagna av partiföreträdare i riksdagen. Dessa ska vidareutvecklas till prioriteringar och ett arbetsprogram som presenteras i december.  

De fem inriktningarna är: 

  • Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen 
  • Stoppa den organiserade brottsligheten 
  • Snabba på klimatomställningen 
  • Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb 
  • Slå vakt om unionens grundläggande värderingar 

Läs mer om inriktningarna här. 

Läs mer om de inplanerade mötena här. 

/Hanna Bergman 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information