Missa inte festivalen för Nya Europeiska Bauhaus 9 – 12 juni!

Den 9 – 12 juni anordnar EU-kommissionen festivalen för det Nya Europeiska Bauhaus (NEB) kring teman skönhet, hållbarhet och gemenskap kopplat till EU:s gröna omställning. Syftet med festivalen är att sammanföra olika aktörer som adresserar olika samhällsutmaningar och föreslår innovativa lösningar för en grön och hållbar utveckling. I programmet finns konferenser, föreställningar och mycket mer, som går att delta vid online och fysiskt på olika platser – både i Bryssel och i norra Sverige.

Det Nya europeiska Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) är EU:s initiativ att införliva estetik, hållbarhet och gemenskap i den gröna omställningen. Festivalen för NEB kommer att anordnas i Bryssel och runtom i Europa, både fysiskt och digitalt. 

Temat för festivalen är skönhet, hållbarhet och inkludering och syftet med festivalen är att bygga broar mellan teknologi, forskning och vetenskap med arkitektur, konst, kultur, civila engagemang och utbildning. Under festivalen som äger rum den 9 – 12 juni kommer det arrangeras bland annat debatter, föreställningar, utställningar och nätverksevent. 

Festivalens fyra huvudpelare 

Fyra huvudpelare kommer vara i fokus: Mässan, Festen, Forumet och sidoeventen.  

På mässan kommer det visas upp projekt som representerar det Nya europeiska Bauhaus värderingar och fungera som en plattform för aktörer från olika sektorer.  

Med festen vill EU fira yttrandefrihet med radikala, innovativa och banbrytande idéer och vara en samling för konst, kultur och föreställningar.  

Forumet syftar att debattera ämnen som relaterar till det Nya Europeiska Bauhaus såsom hållbarhet och inkludering med ett ämnesövergripande och interaktivt format.  

Sist men inte minst kommer det organiseras självständiga sidoevents både i Bryssel och resten av Europa i linje med det Nya Europeiska Bauhaus. En av dessa organiseras i Umeå där genus kommer diskuteras som en nyckelkomponent för hållbar, inkluderande och framåtblickande stadsutveckling. 

Se programmet och registrera dig på festivalen här. 

Läs mer om sidoeventet i Umeå här. 

Läs North Swedens tidigare nyhet om NEB här.

/Hanna Bergman 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information