Nya regler kring Covid-19-intyg och uppdatering om pandemiläget i Bryssel

EU-kommissionen har antagit nya regler gällande godtagandeperioden för covidintyg för resor inom EU som ska träda i kraft den 1 februari 2022. Gällande pandemiläget i Bryssel har karantän- och testningsreglerna lättat en aning men i övrigt gäller restriktioner kring att bära mask och obligatoriskt hemarbete fyra av fem dagar i veckan. Särskilda restriktioner gäller vid besök vid EU-institutionerna. Vi på North Sweden, som kommer arbeta en stor del på distans framöver, tycker det är tråkigt att diverse studiebesök under våren varit tvungna att skjuta på planerna återigen.

Nya regler för godtagandeperioden för covidintyg för resor inom EU

Enligt EU-kommissionen är det fortsatt viktigt att samordna Covid-19-åtgärderna för att EU-medborgare ska ha vetskap om vad som gäller för att kunna utöva sin rätt till fri rörlighet och för att den inre marknaden ska fungera. Den 21 december beslutade därför EU-kommissionen om nya bindande regler för det digitala systemet för Covid-19-intyg som används för resande inom EU. De innebär att gällande vaccinationsintyg ska vara giltiga i totalt nio månader (270 dagar) i stället för ett år efter den första vaccinationscykeln. Påfyllnadsdoser rekommenderas inom sex månader (baserat på vägledning från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar), men enligt de nya reglerna är covidintyg giltiga i ytterligare tre månader för att länderna skall ha tid att anpassa sina vaccinationskampanjer och se till att alla medborgare hinner få sina påfyllnadsdoser i tid för att inte hindra den fria rörligheten inom EU. För att kunna särskilja vaccinationsintyg för avslutad primärvaccinationsserie och vaccinationsintyg som utfärdats efter en påfyllningsdos har EU-kommissionen anpassat reglerna för kodningen av vaccinationsintyg. De nya reglerna börjar gälla från och med 1 februari 2022.

Länder utanför EU använder samma system

EU:s digitala covidintyg har satt en global standard då totalt 60 länder och territorier på fem kontinenter använder samma system. Bara i EU har 807 miljoner intyg utfärdats. De nya reglerna om nio månaders giltighetstid för EU:s digitala covidintyg är tänkt att harmonisera medlemsländernas regler gällande resor inom EU. Om medlemsländer beslutar om avvikande regler på nationell nivå uppmanas de att göra dessa kompatibla med EU:s regler för att undvika förvirring bland resenärer.

Coronaläget i Bryssel

Enligt belgiska myndigheter ska arbete ske hemifrån fyra av fem dagar i veckan och max 20% av anställda får befinna sig på arbetsplatsen samtidigt. Detta innebär att North Swedens medarbete till stor del kommer att arbeta på distans de kommande månaderna. Professionella möten är dock tillåtna varvid vi kommer fortsätta att anordna vissa möten både digitala och fysiska från kontoret. För event med över 50 deltagare är restriktionerna hårdare. Vid restaurangbesök gäller grupper av högst sex personer per bord. Banketter och mottagningar är inte tillåtna, men kultursektorn är åter öppen och restauranger och barer stänger klockan 23. Kravet att bära mask inomhus gäller fortfarande liksom att kunna visa upp ett giltigt covidintyg för serveringar och kulturverksamhet med mera.

Resa till Bryssel
För att resa till Bryssel gäller samma regler som tidigare, det vill säga att ett covidintyg eller annat likvärdigt intyg ska presenteras vid inresa. Ingen karantän krävs ifall man är vaccinerad. Hotell är öppna. För att testcentren inte ska bli överbelastade ombeds individer som behöver ett negativt test med syfte att resa att vända sig till privata laboratorier.

Besök vid EU-institutionerna

  • Europeiska Unionens råd (ministerrådet) är stängt för fysiska besök.
  • EU-kommissionen öppnar sakta upp för fysiska besök igen. Man måste dock kunna visa giltigt covidintyg och nekas ingång om man har en temperatur på mer än 37.7 grader eller vägrar att låta sin temperatur tas. Bokning för fysiskt besök måste ske minst 10 veckor i förväg. Besök på mindre än 15 personer tillåts inte. Endast grupper på mellan 15 och 100 personer kan boka ett fysiskt besök. Läs mer här 
  • Europaparlamentet tillåter endast individuella besök med grupper om max nio besökare för tillfället. Läs mer här 

Läs mer om de nya reglerna gällande godtagandeperiod för covidintyg och resor i EU här 

Läs mer om coronanyheter i Bryssel här 

Läs om övriga regler här 

/Lisa Berglund och Julia Hanson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information