Skellefteå har chans att vinna EU-pris för bäst tillgängliga stad

Skellefteå har gått vidare i tävlingen för att vinna Access City-priset, ett pris som årligen delas ut av EU-kommissionen till en europeisk stad som prioriterat att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Skellefteå tävlar mot fem andra städer och vinnaren kommer tillkännages den 25 november under den europeiska dagen för människor med funktionsnedsättningar som anordnas den 24–25 november i Bryssel.

I första steget i tävlingen om priset för bästa tillgängliga stad väljer en nationell jury ut de städer som arbetat mest aktivt med tillgänglighetsfrågor, och i år valdes sammanlagt 43 städer ut. Sedan väljer en europeisk jury ut de finalister som går vidare, och Skellefteå har nu gått vidare för årets pris där staden tävlar mot tyska Hamburg, slovenska Ljubljana, franska Grenoble och spanska Córdoba och Mérida. 

För att vinna priset måste en stad ha en ambitiös vision för sitt arbete med tillgänglighet och visa ett sammanhållet arbete inom fyra olika områden. Dessa fyra teman som juryn utgår ifrån är: 

  • Bebyggelse och offentliga platser 
  • Transport och transportinfrastruktur 
  • Information och kommunikation 
  • Tillgängligheten av information i offentliga byggnader och tjänster 

Tillgänglighet är avgörande för människor som lever med funktionsnedsättningar. Syftet med priset är att uppmärksamma städers arbete för att öka tillgängligheten, främja jämlik tillgång till stadsliv och ger städer möjlighet att dela med sig av goda exempel. 

Tre svenska städer har tidigare vunnit priset, Jönköping 2021, Borås 2015 och Göteborg 2014. Skellefteå kom på tredje plats år 2020. 

Priset delas ut under den årliga europeiska dagen för människor med funktionsnedsättningar som i år anordnas den 24–25 november i Bryssel. Konferensen samlar politiker, experter och andra som arbetar med frågorna. Årets teman för konferensen är ungdomar med funktionsnedsättningar, internationella instrument för att främja jämlikhet och våld mot funktionsnedsatta. 

Läs mer om priset här. 

Läs mer om konferensen europeiska dagen för människor med funktionsnedsättningar här.

/Emil Olofsson

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information