Välkommen till vårens nya praktikanter, Emilia och Vilma!

North Sweden välkomnar Emilia Zetterlund och Vilma Johansson som är kontorets nya praktikanter. De kommer stötta oss i det dagliga arbete under våren främst med nyhetsrapportering, omvärldsbevakning och kontorets aktiviteter.

Emilia gör sin sista termin på Europaprogrammet inriktning historia vid Göteborgs universitet. Praktikperioden ingår som valbar sista termin på programmet. Utbildningen har gett en stor grund för EU:s institutioner, processer och drivkrafter. Emilia är född och uppvuxen i Piteå vilket bidragit till hennes intresse för frågor som rör norra Sverige.  

- Efter att studerat i 2,5 år ser jag fram emot att få möjligheten att praktiskt arbeta med mina EU-kunskaper som jag införskaffat på Europaprogrammet. Att jag också får möjligheten att utveckla mina teoretiska kunskaper i EU:s hjärta ser jag som ännu roligare. Mina förväntningar på vårens praktik är stora och nu när fler och fler länder öppnar upp till följd av nedstängningar för Covid-19 ska det bli spännande att följa utvecklingen i Bryssel och EU. Det jag är mest exalterad över är att lära mig om det påverkansarbetet som North Sweden driver.  

Vilma har en kandidat i socialantropologi från Stockholms universitet. Vilma gör praktiken utanför programmet men hoppas att det kan bli en språngbräda in i EU- politiken. Utbildningen har gett henne ett stort intresse för miljö, speciellt politisk ekologi som handlar om det politiska klimatet kring vatten, skogar och mark.  

- Jag spenderade ett år i Sydney där jag fick upp ögonen för internationellt utvecklingsarbete och policyfrågor. Därför tycktes North Sweden vara en bra arbetsplats för att fördjupa mig mer i regionalt utvecklingsarbete. Då också kopplat till norra Sveriges utmaningar och möjligheter, i synnerhet med relevans till miljö-och klimatfrågor.  

Vilma är född och uppvuxen i Stockholm men har rötter i Norrbotten vilket gör att hon tycker det är extra roligt att få vara en del av North Sweden.  

Vi önskar Emilia & Vilma varmt välkomna till North Sweden!   

10 Feb 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information