Ansök till utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2025

Nu har 2025 års upplaga av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER) lanserats, av Europeiska regionkommittén i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. Temat för priset 2025 är “Bättre affärsverksamhet i EU:s regioner och kommuner” och vänder sig till städer och regioner som är redo att implementera en framtidsinriktad entreprenörsstrategi. Ansök senast 20 mars 2024.

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett årligt projekt från Europeiska regionkommittén i samarbete med EU-kommissionen som lyfter fram och belönar upp till tre städer och regioner inom unionen som oberoende av sin storlek, sina tillgångar och sina befogenheter bedriver en framstående och innovativ politisk strategi för företagande. Regioner och städer med de mest trovärdiga, framtidsinriktade och lovande strategierna tilldelas  Europeiska entreprenörsregioner -utmärkelsen för det kommande året. 

EER-utmärkelsen erbjuder de utvalda städerna och regionerna en plattform för att understryka den lokala och regionala nivåns betydelse i att underlätta affärsverksamhet och för att främja den gröna och digitala omställningen inom EU. Priset kan vara ett bra tillfälle att ge er entreprenörsstrategi och era konkreta projekt mer synlighet på EU-arenan. Det kan också bidra till ett nätverk av potentiella partner för samarbetsinitiativ.  

2025 års upplaga av EER  
 
Nu har 2025 års upplaga av EER lanserats med temat “Bättre affärsverksamhet i EU:s regioner och kommuner”. Fokuset för EER 2025 ligger på att belysa lokala och regionala initiativ som främjar en företagsvänlig atmosfär. Målet med lanseringen för 2025 är att på en lokal nivå stärka både den långsiktiga motståndskraften såväl som konkurrenskraften. Ansökan är nu öppen och stänger den 20 mars 2024.  

/Julia Bergsten 

Läs mer om pressmeddelandet om EER utmärkelsen här

Läs mer om EER 2025 och se tidigare vinnare här

Läs hur du ansöker här

Skicka in din ansökan till eer-cdr@cor.europa.eu innan den 20 mars 2024

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information