Trainee Sundsvalls Regionen på besök hos North Sweden

Den 24 oktober fick North Sweden-kontoret studiebesök av Trainee Sundsvallsregionen – ett samarbete mellan ett antal kommuner och myndigheter i Västernorrland och Gävleborg för praktik inom offentlig sektor. Under besöket som samkördes med Gälvleborgs Brysselkontor, Central Sweden, gav Maria Boström, North Sweden, och Ebba Bjerkander, Central Sweden, ett svep om vad som rör sig på Brysselarenan och hur kontoren arbetar med påverkansarbete.

Trainee Sundsvallsregionen är ett Traineeprogram inom kommunerna Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig och Hudiksvall samt Statens tjänstepensionsverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten för praktik inom offentlig sektor.

Traineeprogrammet gjorde i slutet av oktober en studieresa till Bryssel för att träffa olika relevanta aktörer och besöka EU-intuitioner för att lära sig om politiken i EU med påverkan på mellan och norra Sverige. På agendan som Europa Direkt Härnösand ordnat stod bland annat besök hos Europaparlamentet, EU-kommissionen, Europeiska Regionkommittén, Sveriges Kommuner och Regioner samt Sveriges ständiga representation.

Ett av stoppen för resan var på North Swedens kontor där Ebba Bjerkander och Emelie Johansson från Central Sweden och Maria Boström, Alexander Castwall och Julia Bergsten från North Sweden tog emot. Gruppen fick en introduktion till varför det är viktigt att ha regional- och lokal representation i Bryssel, samtidigt som de fick lära sig mer om hur North och Central Sweden arbetar för att lyfta fram norra och mellan Sveriges perspektiv och intressen på Brysselarenan. Där lyftes bland annat det gemensamma arbetet kring Botniska korridoren som löper genom bägge regionerna, och en uppdatering om vilka aktuella frågor som är på agendan inom bland annat EU:s industripolitik och klimatpolitik.

I övrigt lyftes också processen kring hur ett lagförslag rors i land från EU nivå till implementering i Sverige, men även om utmaningarna för den demografiska utveckling och kampen om kompetens och arbetsbrist i de egna regionerna.

North Sweden och Central Sweden tackar för besöket!

Vid frågor om studiebesök, kontakta maria.boström@northsweden.se.

25 Okt 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information