EU finansierar nya 5G-projekt i norra Sverige

Tio projekt runt om Europa har valts ut inom ramen för ett sammanlänkat Europa (CEF Digital) för att driva fram implementeringen av 5G-uppkopplingen och därmed bidra till banbrytande och innovativa tillämpningar. Ett av de tio utvalda projekten kommer att finansiera nätverksinfrastruktur i Boden, Luleå och Skellefteå. Finansieringen ”5G för smarta samhällen” är utformad för att testa införandet av fristående 5G-system och ska utgöra en spjutspets i den digitala omställningen med ett särskilt fokus på glesbefolkade regioner.

Nätverksinfrastruktur ska byggas ut med hjälp av 5G 

Projektet ED5GE, som involverar Boden, Luleå och Skellefteå, syftar till att bygga ut nätverksinfrastruktur med de senaste 5G-funktionerna som ingår i EU:s mål för det ”digitala decenniet”, EU:s vision för det digitala samhället. De tre kommunerna är deltagare i projektet som koordineras av Telia och även inkluderar RISE som partner.  

Projektet ska bygga ut 5G EDGE-nätverk med de senaste funktionerna så som 5G-fördelning och nätverksbaserad positionering för att tillhandahålla tillförlitlig uppkoppling i fyra demonstratörer för offentlig verksamhet. Projektet kommer att täcka olika användningsområden i de tre städerna och inkludera både samhället och den industriella transformationen. Även ett jordbruk kommer att ingå i projektet för att förbättra effektivitet och säkerheten.  

Fossilfria städer och industrier 

Projektet kommer att fokusera på olika specifika branscher i de deltagande städerna. I Boden kommer projektet vara i Boden Industrial Park medan Luleå hamn är fokus för projektet i Luleå Kommun. Slutligen har Skellefteå fått finansiering för projekt i Skellefteå Smart City.  

Projektet kan förbättra svarstiden för nödsituationer 

5G-nätverket förväntas förbättra svarstiden för nödsituationer i hamnområden och förbättra återvinning och avfallssystem i industrier och stadsområden genom applikationer för autonoma fordon samt övervakning av energikonsumtion. 

Den övergripande planen för projektet är även att utveckla stadstrafiktjänster genom omfattande användning av kameror och andra sensorer för att säkerställa mobilitet och trafikkontroll. Sammanfattningsvis förväntas projektet bidra med effektivare transport och logistik, höja säkerhet vid hamnar, hantera trafik i städer och skapa mer hållbart jordbruk. I projektet kommer det bland annat användas självkörande fordon, drönare och jordbruksrobotar.  

Det totala EU-bidraget för de tre städerna uppgår till tre miljoner euro och kommer att pågå i tre år.  

Fonden för ett sammanlänkat Europa – CEF Digital  

Ett digitalt Europa är en stark prioritet för EU men som kommer med stora utmaningar för den omfattande omställningen som krävs. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) ska tillsammans med andra finansieringsinstrument bidra med att förse projekt med kapital och uppmuntra digitaliseringen. CEF Digital är en del av EU:s finansieringsprogram för utbyggnad av digital infrastruktur.  

/Ellen Nilsson 

Läs mer om 5G-projekten här 

Läs mer om Fonden för ett sammanlänkat Europa här 

13 Feb 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information