Poddavsnitt från Norrbotniabanegruppen med fokus på TEN-T och EU-valet

Norrbotniabanegruppen har släppt ett nytt poddavsnitt i EU-valets anda. I avsnittet diskuteras bland annat EU:s inverkan på Norrbotniabanan, hur EU:s transportplan ser ut i nuläget och vad som rörde sig under Connecting Europe Days i Bryssel. Dessutom tar avsnittet upp avsaknaden av finansiering för att accelerera arbetet med Norrbotniabanan där alternativa finansieringsvägar och organisatoriska strategier diskuterades.

Genom sin podcast och blogg rapporterar Norrbotniabanegruppen om senaste nytt kopplat till Norrbotniabanan med ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Eva Lundqvist, kommunikatör Norrbotniabanegruppen, och Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen, driver podden.  

I det senaste avsnittet diskuteras Connecting Europe Days i Bryssel och Järnvägsforum Norr i Sundsvall. Under båda eventen stod finansieringsfrågan i fokus, hur ska vi ha råd med all infrastruktur som behöver byggas? Under Connecting Europe Days diskuterades detta med Pat Cox, europeisk koordinator för TEN-T-korridoren Skandinavien-Medelhavet, och Catherine Trautmann, koordinator för stomnätskorridoren Nordsjön-Östersjön, som båda var positiva till diskussionerna om alternativ finansiering. Alternativ finansiering stod högt upp på agendan även på Järnvägsforum Norr då det i nuläget saknas 25 miljarder kronor för att färdigställa Norrbotniabanan. Under forumet delade Anders Öberg, Regionråd Norrbotten, och Richard Carstedt, Regionråd Västerbotten, med sig om infrastrukturbehoven i respektive region.  

EU-fokus och North Swedens roll  

Det senaste poddavsnittet lägger även stort fokus på det stundande EU-valet. Det diskuteras hur ett starkt samarbete med North Sweden har varit betydande för att få stöd från EU eftersom North Sweden har ett brett kontaktnätverk med olika instanser inom EU. North Sweden har även kontakt med EU-parlamentariker som varit viktiga och som suttit på rapportörsroller inom relevanta frågor. Ett brett och nära samarbete är avgörande för påverkansarbetet och vilka kandidater som väljs in under EU-valet spelar därför en viktig roll för norra Sverige.  

Om Norrbotniabanegruppen 

Norrbotniabanan ska byggas mellan Umeå och Luleå. Bygget mellan Umeå och Dåva började 2018, mellan Dåva och Skellefteå har planering inför bygget startat och sträckan mellan Skellefteå och Luleå är inne i en första planeringsfas. För att intensifiera arbetet av Norrbotniabanan hos beslutsfattare och aktörer finns Norrbotniabanegruppen som är de berörda kommunernas, regionernas och näringslivets förlängda arm. Gruppen är en intresseorganisation som arbetat med opinionsbildning i över 20 år och samlar information för den som vill veta mer om Norrbotniabanan ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. 

Vi vill rekommendera alla intresserade att gå in och lyssna på ett spännande poddavsnitt som finns länkat här

/Jenny Hammersland 

Läs Norrbotniabanans blogg här

Läs Norrbotniabanans artikel om EU-valet och norra Sverige här 

Mer information om Connecting Europe Days och North Swedens deltagande här

Läs mer om Järnvägsforum Norr 2024 i Sundsvall här

04 Jun 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information