Stort tack för din tid på North Sweden, Maria!

Efter dryga 2 år på North Sweden är det dags att tacka för Maria Boström, Communications and Officer Manager, som slutar sin tjänst vid kontoret då hon ska gå tillbaka till studierna i mänskliga rättigheter.

Hur har tiden på North Sweden varit?  

– Det har varit otroligt lärorik och kul att få vara med och jobba för norra Sveriges utveckling i Bryssel. Inte minst då omvärldens intresse för norra Sverige och allt som händer i regionen bara ökar.  

Maria startade sin tid på North Sweden under höstterminen 2021 då hon började som praktikant och tog därefter en paus i sin masterutbildning i mänskliga rättigheter för att kunna vara kvar i Bryssel.  

– Efter min praktik på North Sweden visste jag att jag ville vara kvar i Bryssel och fortsätta jobba med EU-politik.  

Efter ett halvår på en annan civilsamhällesorganisation här i Bryssel kom möjligheten för Maria att söka sig tillbaka till North Sweden då tjänsten som Communications and Officer Manager öppnades upp. Sedan September 2022 har Maria ansvarat för kontorets kommunikation, administration samt policyportföljen Medborgarnas EU med fokus på jämlikhets-, civil och demokrati-, folkhälso- och kulturfrågor. Hon har dessutom agerat handledare åt kontorets praktikanter samt koordinerat North Swedens praktiska göromål såsom besökgrupper och event.  

Vad tar du med dig från Bryssel?   

– Det är ovärderliga erfarenheter som jag  kommer ta med mig från min tid här på North Sweden. Framförallt vilka möjligheter det finns påverka EU:s politik samt vikten av gott samarbete genom olika former av nätverk. Jag är också väldigt tacksam över att ha fått jobba med så kompetenta och engagerade kollegor här i Bryssel men också på hemmaplan.  

Särskilt intressant tycker jag det har varit att arbeta med frågor som rör kompetensförsörjning och att attrahera fler till norra Sverige för att klara samhällsomvandligen, säger Maria.  

Vad väntar härnäst? 

– Efter dryga 2 års uppehåll från studierna känner jag mig redo att ta mig tillbaka till skolbänken för att avsluta min masterutbildning i mänskliga rättigheter. Därefter är det inte helt säkert än vad det blir men jag hoppas och tror att jag får anledning att komma tillbaka till Bryssel och fortsätta jobba med EU-politik i någon form.  

Från North Sweden skickar vi med ett stort tack till Maria Boström för hennes insatser och ett stort lycka till i framtiden.  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information