Microsoftteams Image (5)

Svara på EU:s samråd

Just nu pågår en rad konsultationer av vikt för norra Sverige där EU-kommissionen vill få in synpunkter på olika förslag och initiativ som kommer ligga grund till utvärdering av befintlig eller ny lagstiftning på olika policyområden. Det är möjligt att tycka till genom att svara på konsultationerna som antingen presenterad som färdplaner (inledande beskrivningar och konsekvensbedömningar av EU-kommissionens kommande initiativ) eller samråd (EU-kommissionens presenterade förslag på nya initiativ eller revideringar av befintlig lagstiftning).

Tyck till om EU- lagstiftning genom att svara på EU-kommissionens offentliga konsultationer. 
Nedan följer aktuella konsultationer med datum för senast svarsdag. 

Mars:

EU:s talangreserv.

Sista svarsdag är 16 mars. Läs mer här. 

 

Certifiering av koldioxidupptag.

Sista svarsdag är 23 mars. Läs mer här. 

 

Maj

Översyn av körkortsdirektivet. 

Svara senast 10 maj. Läs mer här.  

 

Framtiden för sektorn för elektronisk kommunikation och dess infrastruktur. 

Svara senast 19 maj. Läs mer här.