Microsoftteams Image (5)

Svara på EU:s samråd

Just nu pågår en rad konsultationer av vikt för norra Sverige där EU-kommissionen vill få in synpunkter på olika förslag och initiativ som kommer ligga grund till utvärdering av befintlig eller ny lagstiftning på olika policyområden. Det är möjligt att tycka till genom att svara på konsultationerna som antingen presenterad som färdplaner (inledande beskrivningar och konsekvensbedömningar av EU-kommissionens kommande initiativ) eller samråd (EU-kommissionens presenterade förslag på nya initiativ eller revideringar av befintlig lagstiftning).

Tyck till om EU- lagstiftning genom att svara på EU-kommissionens offentliga konsultationer. 
Nedan följer aktuella konsultationer med datum för senast svarsdag. 

Juni

EU-rättsakt om kritiska råvaror.

Svara senast 1 juni. Läs mer här.

 

Reform av utformningen av elmarknaden i EU.

Svara senast 1 juni. Läs mer här.

 

Förordningen om nettonollindustri.

Svara senast 1 juni. Läs mer här.

 

EU:s klimatmål för 2040.

Svara senast 23 juni. Läs mer här.