EU-färdplan: tuffare tag mot avskogning och skogsförstörelse

2019-01-10

För att reducera den breda omfattningen av pågående avskogning i EU lanserar EU-kommissionen ett initiativ för förändring, genom en så kallad färdplan, med förslag om en integrerad strategi för att skydda skogarna genom att bekämpa avskogningen och att främja hållbara försörjningskedjor. Det är möjligt att lämna feedback på denna färdplan till och med den 15 januari.

Färdplan

I färdplanen från EU-kommissionen föreslås därmed en mer integrerad EU-strategi för att bekämpa avskogning, skydda skogarna och främja hållbara försörjningskedjor. I den aktuella färdplanen beskrivs problemet närmare och vilka mål man eftersträvar. Genom en färdplan beskriver EU-kommissionen ett problem och en problemlösning så att allmänheten kan lämna synpunkter, detta är ett steg i en beslutsprocess mot att föreslå en ny lag eller utvärdera hur en lagstiftning fungerar.

EU-kommissionen kommer att sammanfatta alla inkomna bidrag i en rapport och förklara hur de kommer att påverka det fortsatta arbetet eller varför de inte beaktas. Innehållet som kommer ut av färdplanen kommer att resultera i ett samråd innan Rådet och EU-parlamentet därefter tar ställning till frågan.

Samrådet är planerat för första kvartalet 2019.

Problemet med avskogning enligt EU

Enligt EU-kommissionen innebär avskogning permanent förstörelse av skog och skogsmarker och är därmed ett stort globalt problem som leder till förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och fattigdom. EU-kommissionen menar att dagens takt och omfattning av avskogning är alarmerande. Exempelvis försvinner cirka 13 miljoner hektar regnskog, vilket ungefär motsvarar ytan av Grekland. Skogsskövlingen står idag för omkring 20 % av världens koldioxidutsläpp. Därför lyfter EU-kommissionen fram de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av skogen. Livslängden för mer än 1,6 miljarder människor är beroende av den och skogen är en stor leverantör av olika viktiga ekosystemtjänster och en viktig källa till virke, mat och fiber.

Lämna gärna synpunkter på färdplanen i syfte att föra in perspektiv från Norra Sverige!

Läs mer om EU:s ståndpunkt i fråga om avskogning här

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • EU jobbar för renare och säkrare hav

  2019-01-14

  60 % av världens hav och sjöfart ligger utanför nationell lagstiftning, vilket är en utmaning för internationella aktörer när det kommer till att upprätthålla säkerheten i havs- och sjöfartsområdena. Med hjälp av en reviderad handlingsplan och en maritim säkerhetsstrategi har EU samarbetat nära med internationella partners utanför EU för att uppnå en säkrare havsmiljö och ett hållbart användande av havets resurser.

 • Lagstiftningsförslagen inom ramen för EU:s paket ren energi för alla är godkända

  2019-01-11

  Samtliga regleringar för att förbättra EU:s elektricitetsmarknad har slutligen accepterats av Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Paketet om ren energi för alla med samtliga klimatprioriteringar innebär ett avgörande steg i rätt riktning för att komplettera EU:s Energiunion. Den 24 december 2018 accepterades ett direktiv och en förordning om elektricitet. I fotspåren av energi- och byggnadsdirektiven, direktiven om förnybar energi, styrning, energieffektivitet samt riskförberedning som publicerades tidigare under 2018, innebär detta att samtliga legaliserade akter inom ramen för EU:s energipaket är på plats.

 • EU-färdplan: tuffare tag mot avskogning och skogsförstörelse

  2019-01-10

  För att reducera den breda omfattningen av pågående avskogning i EU lanserar EU-kommissionen ett initiativ för förändring genom en så kallad färdplan med förslag om en integrerad strategi för att skydda skogarna genom att bekämpa av avskogningen och att främjan hållbara försörjningskedjor. Det är möjligt att lämna feedback på denna färdplan till och med den 15 januari.

 • Serbisk stad utnämnd till EU:s ungdomshuvudstad 2019

  2019-01-10

  Den serbiska staden Novi Sad har erhållit utmärkelsen European Youth Capital 2019. Andra europeiska städer som tävlade om samma utmärkelse var franska Amiens, engelska Manchester och italienska Perugia.

 • EU-kommissionens utlysning inom European Social Economy Regions: organisera ett socialt ekonomievent och ingå i europeiskt nätverk

  2019-01-10

  EU-kommissionens initiativ European Social Economy Regions syftar till att samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att skapa ett nätverk och marknadsföra betydelsen av och fördelarna med en social ekonomi. Pågående utlysning riktar sig till regioner som erbjuds möjligheten skicka in en ansökan om att anordna ett regionalt eller lokalt evenemang och därigenom delta i nätverket. Sista dag att ansöka är 31 januari 2019.

Fler nyheter »