EU-kommissionens utlysning inom European Social Economy Regions: organisera ett socialt ekonomievent och ingå i europeiskt nätverk

2019-01-10

EU-kommissionens initiativ European Social Economy Regions syftar till att samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att skapa ett nätverk och marknadsföra betydelsen av och fördelarna med en social ekonomi. Pågående utlysning riktar sig till regioner som erbjuds möjligheten skicka in en ansökan om att anordna ett regionalt eller lokalt evenemang och därigenom delta i nätverket. Sista dag att ansöka är 31 januari 2019.

En social ekonomi innebär att en betydande del av Europas ekonomi är avsedd att generera vinst för andra än investerare eller ägare. Den sociala ekonomin omfattar kooperativ, ömsesidiga föreningar, ideella föreningar, stiftelser och sociala företag. Dessa aktörer driver ett stort antal kommersiella aktiviteter, tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster över hela den europeiska inre marknaden och genererar miljontals arbetstillfällen.

Nätverket European Social Economy Regions (ESER)

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknad, industri, entreprenörskap och små- och medelstora företag (DG GROW) har en ny utlysning för regioner att ingå i nätverket European Social Economy Regions (ESER) 2019.

Under 2018 pågick en lyckad pilot för ESER som lockade 32 olika europeiska regioner som därefter efterfrågade att fortsätta samarbetet. Alla offentliga, regionala eller lokala organisationer med intresse för social ekonomi som inte varit aktiva i piloten 2018 är nu välkomna att lämna in en ansökan med ett förslag om att organisera ett regionalt eller lokalt evenemang i nära samarbete med regionala och lokala aktörer.

Målet med European Social Economy Regions är att bygga ett effektivt nätverk av sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer som tillsammans kan öka medvetenheten om den sociala ekonomin på regional och lokal nivå och samtidigt informera beslutsfattare, på respektive nivå, vilka möjligheter som finns och hur de kan ta del av stöd från EU. Initiativet ska samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att marknadsföra betydelsen och fördelarna med social ekonomi.

EU-kommissionen väljer ut regionala och lokala event baserat på en geografisk balans bland ansökningarna. Resultatet av regionernas arbete kommer att presenteras under European Week of Regions and Cities i Bryssel 2019.

Deadline för regioner att ansöka om att ingå i European Social Economy Regions är den 31/1 2019. Ansökan ska rymmas på en A4-sida.

Läs hela utlysningen här 

Kontakta DG Grow Social Economy Team för mer information: GROW-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europe.er

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • EU jobbar för renare och säkrare hav

  2019-01-14

  60 % av världens hav och sjöfart ligger utanför nationell lagstiftning, vilket är en utmaning för internationella aktörer när det kommer till att upprätthålla säkerheten i havs- och sjöfartsområdena. Med hjälp av en reviderad handlingsplan och en maritim säkerhetsstrategi har EU samarbetat nära med internationella partners utanför EU för att uppnå en säkrare havsmiljö och ett hållbart användande av havets resurser.

 • Lagstiftningsförslagen inom ramen för EU:s paket ren energi för alla är godkända

  2019-01-11

  Samtliga regleringar för att förbättra EU:s elektricitetsmarknad har slutligen accepterats av Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Paketet om ren energi för alla med samtliga klimatprioriteringar innebär ett avgörande steg i rätt riktning för att komplettera EU:s Energiunion. Den 24 december 2018 accepterades ett direktiv och en förordning om elektricitet. I fotspåren av energi- och byggnadsdirektiven, direktiven om förnybar energi, styrning, energieffektivitet samt riskförberedning som publicerades tidigare under 2018, innebär detta att samtliga legaliserade akter inom ramen för EU:s energipaket är på plats.

 • EU-färdplan: tuffare tag mot avskogning och skogsförstörelse

  2019-01-10

  För att reducera den breda omfattningen av pågående avskogning i EU lanserar EU-kommissionen ett initiativ för förändring genom en så kallad färdplan med förslag om en integrerad strategi för att skydda skogarna genom att bekämpa av avskogningen och att främjan hållbara försörjningskedjor. Det är möjligt att lämna feedback på denna färdplan till och med den 15 januari.

 • Serbisk stad utnämnd till EU:s ungdomshuvudstad 2019

  2019-01-10

  Den serbiska staden Novi Sad har erhållit utmärkelsen European Youth Capital 2019. Andra europeiska städer som tävlade om samma utmärkelse var franska Amiens, engelska Manchester och italienska Perugia.

 • EU-kommissionens utlysning inom European Social Economy Regions: organisera ett socialt ekonomievent och ingå i europeiskt nätverk

  2019-01-10

  EU-kommissionens initiativ European Social Economy Regions syftar till att samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att skapa ett nätverk och marknadsföra betydelsen av och fördelarna med en social ekonomi. Pågående utlysning riktar sig till regioner som erbjuds möjligheten skicka in en ansökan om att anordna ett regionalt eller lokalt evenemang och därigenom delta i nätverket. Sista dag att ansöka är 31 januari 2019.

Fler nyheter »