Bioeknomin på agendan i november

2017-09-29

Ett antal aktiviteter vilka avhandlar bioekonomin genomförs i november såväl i Bryssel som i Övre Norrland.

1. Bioeconomy Week och High-level meeting on the Bioeconomy, 14-17 november i Bryssel

EU-kommissionen anordnar en Bioeconomy Week 14-17 november i Bryssel. Den 16 november hålls en ”High-level meeting on Bioeconomy”. EU-kommissionen presenterar sitt arbete med översyn av strategin för den europeiska bioekonomin samt bjuder in till diskussioner på högnivåmötet den 16 november i Bryssel. Vidare presenteras manifestet för den europeiska bioekonomin som utarbetats av en panel bestående av intressenter från en rad medlemsländer och som stakar ut inriktningen på utveckling av bioekonomin. Separata parallella sessioner hålls efter plenum under ledning av de 9 berörda generaldirektorat som är medtecknade av bioekonomins strategin.

Program

2. Wood Building Summit, 7-8 november i Skellefteå

Wood Building Summit är en mötesplats för kunskapsdelning om hållbart och effektivt träbyggande. Det hållas vartannat år i Skellefteå, en kommun som har långtgående samarbete med universitet och industrin för att förnya och skapa kring träbyggande. Beslutsfattare, akademi och industri träffas för att diskutera hur byggande i trä bidrar till att uppnå klimatmålen på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt. Wood Building Summit hålls i år den 7-8 november. Bland annat hålls den internationella träkonferensen under 2 dagar på temat "Varför, hur och när bygga i trä" med medverkan av Peter Eriksson, bostadsminister, samt Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Program

3. BIOBASE 2017, 22-23 november i Piteå

Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet anordnar konferensen BIOBASE 2017 om cirkulär och bioekonomin. BIOBASE-konferensen är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar kommer BIOBASE att visa upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi följer flödet från trädet i skogen genom alla industriella processer till produkter i ett omfattande cirkulärt flöde, med medverkan av Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Från Euroepiska institutionerna medverkar Jeremy Wall, EU-kommissionen DG GROW, Alexander Schenk Euroeiska investeringsbanken EIB samt Christofer Fjellner Europaparlamentet.

Program och anmälan

4. Swedish Forest Management and the Bioeconomy, 28 november i Bryssel 

North Sweden anordnar inom ramen för och i samverkan med Europaforum Norra Sverige ett skogsseminarium "Swedish Forest Management and the Bioeconomy" den 28 november i Bryssel. På seminariet diskuterar beslutsfattare på regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar och till framväxten av den skogsbaserade bioekonomin. 

Seminar "Swedish Forest Management and the Bioeconomy"

Inbjudan och program

Anmälningslänk

Kontakta oss på North Sweden European Office vid frågor om:

Programmet: Mona Mansour

Anmälan Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS