Bioeknomin på agendan i november

2017-09-29

Ett antal aktiviteter vilka avhandlar bioekonomin genomförs i november såväl i Bryssel som i Övre Norrland.

1. Bioeconomy Week och High-level meeting on the Bioeconomy, 14-17 november i Bryssel

EU-kommissionen anordnar en Bioeconomy Week 14-17 november i Bryssel. Den 16 november hålls en ”High-level meeting on Bioeconomy”. EU-kommissionen presenterar sitt arbete med översyn av strategin för den europeiska bioekonomin samt bjuder in till diskussioner på högnivåmötet den 16 november i Bryssel. Vidare presenteras manifestet för den europeiska bioekonomin som utarbetats av en panel bestående av intressenter från en rad medlemsländer och som stakar ut inriktningen på utveckling av bioekonomin. Separata parallella sessioner hålls efter plenum under ledning av de 9 berörda generaldirektorat som är medtecknade av bioekonomins strategin.

Program

2. Wood Building Summit, 7-8 november i Skellefteå

Wood Building Summit är en mötesplats för kunskapsdelning om hållbart och effektivt träbyggande. Det hållas vartannat år i Skellefteå, en kommun som har långtgående samarbete med universitet och industrin för att förnya och skapa kring träbyggande. Beslutsfattare, akademi och industri träffas för att diskutera hur byggande i trä bidrar till att uppnå klimatmålen på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt. Wood Building Summit hålls i år den 7-8 november. Bland annat hålls den internationella träkonferensen under 2 dagar på temat "Varför, hur och när bygga i trä" med medverkan av Peter Eriksson, bostadsminister, samt Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Program

3. BIOBASE 2017, 22-23 november i Piteå

Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet anordnar konferensen BIOBASE 2017 om cirkulär och bioekonomin. BIOBASE-konferensen är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar kommer BIOBASE att visa upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi följer flödet från trädet i skogen genom alla industriella processer till produkter i ett omfattande cirkulärt flöde, med medverkan av Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Från Euroepiska institutionerna medverkar Jeremy Wall, EU-kommissionen DG GROW, Alexander Schenk Euroeiska investeringsbanken EIB samt Christofer Fjellner Europaparlamentet.

Program och anmälan

4. Swedish Forest Management and the Bioeconomy, 28 november i Bryssel 

North Sweden anordnar inom ramen för och i samverkan med Europaforum Norra Sverige ett skogsseminarium "Swedish Forest Management and the Bioeconomy" den 28 november i Bryssel. På seminariet diskuterar beslutsfattare på regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar och till framväxten av den skogsbaserade bioekonomin. 

Seminar "Swedish Forest Management and the Bioeconomy"

Inbjudan och program

Anmälningslänk

Kontakta oss på North Sweden European Office vid frågor om:

Programmet: Mona Mansour

Anmälan Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS