Norrbottnisk platsbaserad innovation på råvaruseminarium i Bryssel

2014-10-22

Den 22 oktober anordnade East and North Finland och North Norway genom det regionala forskningsnätverket ERRIN och kemiindustriorganisationen CEFIK ett seminarium om innovation inom råvaruområdet för smartare användning av begränsade resurser. Med på seminariet fanns även Helena Karlberg från LTU affärsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet för att berätta om arbetet med platsbaserad innovationsdesign för att skapa attraktiva samhällen i råvarudominerade regioner.

HelenaLTUErrin
Helena Karlberg, LTU affärsutveckling

Seminariet fokuserade på strategier och pågående arbete i finska Lappland och norra Norge samt EU:s arbete med råvarufrågorna i linje med de presentationer som gavs vid North Swedens seminarium dagen innan om den regionala mineralstrategin i Västerbotten och Norrbotten. Därtill deltog företrädare för bland annat kemiindustrin med olika allmänna industriella perspektiv. Efter seminariet anordnades också möjlighet för olika aktörer att presentera sina projektidéer för att hitta samverkansparter runtom i Europa och flera nordsvenska företrädare från bland annat LTU och Swerea-MEFOS fanns på plats.

För att få med även det nordsvenska perspektivet var Helena Karlberg från LTU affärsutveckling inbjuden för att som avslutningstalare prata kring arbetet med att ”Designa Norrbotten” och hur råvaror också skapar förutsättningar för platsbaserad innovation och regional utveckling för attraktiva samhällen som kan locka arbetskraft till industri och andra näringar samt välfärdssektorn. Det var en uppföljning av det anförande Helena höll i samband med EU Design Days som North Sweden var med och arrangerade i september.
Läs mer om North Swedens seminarium om den regionala mineralstrategin
Läs mer om EU Design Days
/Mikael Janson

För att få med även det nordsvenska perspektivet var Helena Karlberg från LTU affärsutveckling inbjuden för att som avslutningstalare prata kring arbetet med att ”Designa Norrbotten” och hur råvaror också skapar förutsättningar för platsbaserad innovation och regional utveckling för attraktiva samhällen som kan locka arbetskraft till industri och andra näringar samt välfärdssektorn. Det var en uppföljning av det anförande Helena höll i samband med EU Design Days som North Sweden var med och arrangerade i september.

Läs mer om North Swedens seminarium om den regionala mineralstrategin

Läs mer om EU Design Days

/Mikael Janson

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS