Norrbottnisk platsbaserad innovation på råvaruseminarium i Bryssel

2014-10-22

Den 22 oktober anordnade East and North Finland och North Norway genom det regionala forskningsnätverket ERRIN och kemiindustriorganisationen CEFIK ett seminarium om innovation inom råvaruområdet för smartare användning av begränsade resurser. Med på seminariet fanns även Helena Karlberg från LTU affärsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet för att berätta om arbetet med platsbaserad innovationsdesign för att skapa attraktiva samhällen i råvarudominerade regioner.

HelenaLTUErrin
Helena Karlberg, LTU affärsutveckling

Seminariet fokuserade på strategier och pågående arbete i finska Lappland och norra Norge samt EU:s arbete med råvarufrågorna i linje med de presentationer som gavs vid North Swedens seminarium dagen innan om den regionala mineralstrategin i Västerbotten och Norrbotten. Därtill deltog företrädare för bland annat kemiindustrin med olika allmänna industriella perspektiv. Efter seminariet anordnades också möjlighet för olika aktörer att presentera sina projektidéer för att hitta samverkansparter runtom i Europa och flera nordsvenska företrädare från bland annat LTU och Swerea-MEFOS fanns på plats.

För att få med även det nordsvenska perspektivet var Helena Karlberg från LTU affärsutveckling inbjuden för att som avslutningstalare prata kring arbetet med att ”Designa Norrbotten” och hur råvaror också skapar förutsättningar för platsbaserad innovation och regional utveckling för attraktiva samhällen som kan locka arbetskraft till industri och andra näringar samt välfärdssektorn. Det var en uppföljning av det anförande Helena höll i samband med EU Design Days som North Sweden var med och arrangerade i september.
Läs mer om North Swedens seminarium om den regionala mineralstrategin
Läs mer om EU Design Days
/Mikael Janson

För att få med även det nordsvenska perspektivet var Helena Karlberg från LTU affärsutveckling inbjuden för att som avslutningstalare prata kring arbetet med att ”Designa Norrbotten” och hur råvaror också skapar förutsättningar för platsbaserad innovation och regional utveckling för attraktiva samhällen som kan locka arbetskraft till industri och andra näringar samt välfärdssektorn. Det var en uppföljning av det anförande Helena höll i samband med EU Design Days som North Sweden var med och arrangerade i september.

Läs mer om North Swedens seminarium om den regionala mineralstrategin

Läs mer om EU Design Days

/Mikael Janson

 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS