NSPA besökte DG REGIO och EU-kommissionen

2017-11-15

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), hade möte med vice generaldirektören, Normunds Popens på EU-kommissionens regionala enhet, DG Regio, om överlämnande av positioner antagna vid förra veckans NSPA forum samt Europaforum Norra Sverige och en öppenhjärtlig dialog om framtidens regionalpolitik för EU, med bland andra Anders Josefsson, Norrbotten, och John Kostet, Västerbotten samt Mikael Janson, North Sweden.

Möte med Generaldirektoraret för Regional Utveckling

Popens talade uppskattande om gränsöverskridande samarbeten likt det som finns inom NSPA-nätverket och påpekade att det inte endast handlar om kapital och olika EU-program utan också gränsöverskridande hinder som kräver gränsöverskridande lösningar. Det mest effektiva sättet att skapa sådana lösningar är genom territoriella samarbeten och dessa samarbeten skapas genom EU:s sammanhållningspolitik. För att bygga en stark röst i EU krävs samverkan och i och med de olika finansieringsprogrammen finns incitament att påverka var dessa resurser hamnar.

171115 popens

I diskussionen kunde Popens berätta om allt som nu är uppe för diskussion inför kommande programperiod och den långtidsbudget för EU som skall presenteras av EU-kommissionen i maj. Han påpekade NSPA:s goda arbete med att medverka i och skicka med relevanta budskap till den diskussionen i EU men också på hemmaplan och påminde om det positiva seminarium som anordnades vid lanseringen av OECD:s studie över NSPA, som i sig är ett bevis på den unika samverkan som finns över gränserna i norra Europa. Det finns fortfarande stora frågetecken runt framtidens regionalpolitik, men enligt Popens finns ändå en stor samsyn idag om betydelsen av den för tillväxt och innovation runtom i Europa och hur regionerna i NSPA med sina utmaningar visat på det genom bland annat OECD-studien.  Han pekade avslutningsvis på vikten av att nationellt och till andra i EU påtala detta.

Med på mötet fanns även företrädare från de svenska och finska regionalfondsenheterna inom DG Regio.

Möte med kabinettet för EU:s tillväxtkommissionär

Under eftermiddagen väntade en fortsatt dialog med EU-kommissionen i Bryssel. Nu hos tillväxtkommissionären Jyrki Katainens kabinett i huvudsätet Berlaymont. Florentine Hopmeier på kabinetten med ansvar för regionalpolitikfrågorna samt fonden för strategiska investeringar, den så kallade Junckerfonden, tog emot och gav sina och kommissionären Katainens tankar runt sammanhållningspolitikens betydelse för investeringar i EU:s alla regioner.

171115 tillväxtkabinett

Utifrån det fördes en dialog, utifrån frågor från styrgruppsföreträdarna från NSPA, om de förslag om en Arktisk investeringsfond som väckts på det arktiska EU-högnivåmötet i Oulu i juni med fokus på investeringar för NSPA-regionernas del och hur det kan koppla till fortsatt regionalfondsstöd till regionerna. Hopmeier lyfte särskilt fram NSPA:s samverkan som det bästa exemplet i EU på att med gemensamma specifika utmaningar på regional nivå över gränserna skapa samlad kraft som också ett gemensamt investeringsområde för EU att medverka till. Det viktiga är dock att hitta de konkreta projekt och objekt som kan växlas upp med EU:s och andras olika finansieringslösningar.

Olika låneinstrument för att växla upp EU:s investeringar är här för att stanna, men det fanns en samsyn om vikten av att slå vakt om regionalfondernas betydelse för satsningar på tillväxt och innovation i Europas alla regioner inför utformningen av nästa programperiod post-2020, även om mycket ännu är oklart och det finns mer för regionerna i NSPA att göra för att dra nytta av olika nya finansieringslösningar.

Läs om OECD-studien för NSPA regionerna här.

/Mikael Janson & Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • EWRC med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Onsdagen den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin inrättade årliga heldag om Arktiska frågor - Umeå Arctic Forum.

 • Kommissionär tog emot NSPA

  2018-12-18

  Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, tog emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom NSPA.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS