2018 – Året för multimodalitet i EU

2018-02-26

EU-kommissionen har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen, trafikstockningar och luftföroreningar för att förbättra livskvalitén för medborgarna och för att uppnå de mål som fastställs i Parisavtalet. Samtidigt vill EU-kommissionen förbättra trafiksäkerheten och branschens konkurrenskraft på den globala marknaden. För att stödja dessa mål har EU: s transportkommissionär Violeta Bulc utlyst 2018 som "Multimodalitetsåret".

20180226multimodality-year

Multimodalitet eller multimodala transporter avser användningen av olika transportslag på samma resa för både gods- och persontrafik. I båda fallen drivs nu multimodalitet av den växande trenden mot digitalisering. Multimodaliteten drar nytta av styrkan i transportslagen besitter till exempel bekvämlighet, hastighet, kostnad, tillförlitlighet, förutsägbarhet etc. vilka i kombination kan erbjuda effektivare transportlösningar vilket i sin tur underlättar trycket på Europas överbelastade vägar och bidrar till att hela sektorn blir mer miljövänlig, säkrare och kostnadseffektiv.

EU-kommissionen kommer under 2018 att lansera en rad lagstiftnings- och politiska initiativ samt aktiviteter i syfte att främja transportsektorns funktion som ett fullt integrerat system. Viktiga tematiska områden kommer att omfatta:

 • Stöd till multimodal infrastruktur samt innovationer såväl fysiska och digitala inom ramen för Connecting Europe Facility (CEF), Horizon 2020 och i förberedelserna av nästa fleråriga budgetram MFF och det nya ramprogrammet för forskning och innovation FP9.
 • Digitalisering med fokus på förslaget om elektroniska transportdokument, informationssystem för digitala korridorer och multimodal reseinformation och biljettförsäljning.
 • Användning av ekonomiska incitament för att främja multimodalitet genom t.ex. revisionen av direktivet om kombinerade transporter och en ny studie om internalisering av externa kostnader.
 • Arbete mot en rättslig ram för att skydda passagerarrättigheter i multimodala resor.
 • Främjandet av "aktiv rörlighet" integrerad med andra transportslag, i synnerhet inom ramen för urbana- och smarta städer.

 

20180216multimodal

Under 2018 kommer en rad arrangemang lanseras för att driva på frågan. Bland annat EuropeanMobilityWeek och aktiviteten MobilityAction.

MobilityAction

EuropeanMobilityWeek är ett arrangemang som äger rum 16-22 september i Bryssel. Syftet med veckan är att diskutera problem samt hållbara lösningar kring transportfrågor i regioner och städer. I anslutning till arrangemanget har arrangörerna planerat för att aktörer av olika slag runt om i EU ska kunna visa upp sina egna lokala lösningar i syfte att utbyta idéer och inspirera.

Redovisning av aktivitetsidéer kan ske under EuropeanMobilityWeek i Bryssel men även via eventets hemsida. Åtgärden behöver i det andra fallet inte vara i anslutning till arrangemanget i Bryssel. Aktiviteten går således lika bra att visa upp på hemmaplan och registreras och publiceras då som en s.k. ”MobilityAction”, dvs. en mobilitetsaktivitet på hemsidan tillsammans med många andra idéer från olika delar av EU. Kanske kan just din region eller stad dela med sig av era hållbara idéer? Eller ta del av de många idéer som redan finns på hemsidan från andra EU-länder för att tillämpa på hemmaplan i Sverige.

Berör

MobilityAction
 
EuropeanMobilityWeek är ett arrangemang som äger rum 16-22 september i Bryssel. Syftet med veckan är att diskutera problem samt hållbara lösningar kring transportfrågor i regioner och städer. I anslutning till arrangemanget har arrangörerna planerat för att aktörer av olika slag runt om i EU ska kunna visa upp sina egna lokala lösningar i syfte att utbyta idéer och inspirera.
 

Redovisning av aktivitetsidéer kan ske under EuropeanMobilityWeek i Bryssel men även via eventets hemsida. Åtgärden behöver i det andra fallet inte vara i anslutning till arrangemanget i Bryssel. Aktiviteten går således lika bra att visa upp på hemmaplan och registreras och publiceras då som en s.k. ”MobilityAction”, dvs. en mobilitetsaktivitet på hemsidan tillsammans med många andra idéer från olika delar av EU. Kanske kan just din region eller stad dela med sig av era hållbara idéer? Eller ta del av de många idéer som redan finns på hemsidan från andra EU-länder för att tillämpa på hemmaplan i Sverige.

 

 

Förslag på bidrag kan exempelvis vara en grupp kollegor som tillsammans cyklar till arbetsplatsen och vill dela med sig av erfarenheten. Aktörer kan också vara företag som ser till att alla anställda ska kunna ta sig till jobbet smidigt med hjälp av kollektivtrafik istället för personbil. Både privatpersoner, organisationer, offentlig verksamhet och näringsliv är välkomna att lämna in sina idéer.

Övrigt

För att anmäla ett bidrag ska ansökan skrivas på engelska och bidraget ska förespråka förändring för en hållbarare trafiksituation i Europa. När en ansökan är godkänd kan bidraget delta i kampanjer för EuropeanMobilityWeek på olika event. Vid eventuellt godkännande kan även EuropeanMobility-varumärket användas i pressmaterial för er idé.

Läs mer om projektet, samt anmäl ert bidrag här 

Läs mer om EuropeanMobilityWeek här

MobilityAction och hur du deltar kan du läsa mer om här

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Alla ombord mot Arktis!

  2018-03-23

  Tisdagen den 20 mars organiserade finländska Aalto University – School of Engineering – seminariet ”All aboard to the arctic” där aktuell politik och operativa frågor gällande utmaningar med arktisk fraktsäkerhet och miljöskydd var de huvudsakliga ämnena. Medverkade gjorde forskare, politiker och huvudansvariga för olika forskningsinstitut som arbetar med arktiska frågor.

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Minister of Infrastructure Tomas Eneroth announced March 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS