Shift2Rail sjösätts

2014-06-14

Shift2Rail är en del av Horizon2020-programmet, och ses som ett viktigt instrument för att utveckla en samordnad EU-strategi för forskning och innovation inom järnvägssektorn

 

Förordningsförslaget har varit föremål för förhandling mellan Europeiska kommissionen, Rådet och Europaparlamentet. Rådet antog sin ståndpunkt den 14 mars 2014. I sitt yttrande den 15 april 2014 delade Europaparlamentet helt den bedömning som gjordes av Rådet om att den föreslagna förordningen om Shift2Rail är ett viktigt redskap för att förbättra konkurrenskraften inom järnvägssektorn. Under TTE-mötet den 5-6 juni informerade det grekiska ordförandeskapet medlemsländernas transportministrar om att förordningen om inrättande av det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att antas av Rådet den 16 juni 2014. 

Shift2Rail kommer att utveckla en strategisk övergripande plan över de viktigaste prioriteringarna och de operationella och tekniska innovationer som krävs från alla berörda parter för att uppnå målen för det gemensamma företaget, vilka avser att förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet, att förbättra konkurrenskraften för det europeiska järnvägssystemet och att befästa den europeiska järnvägsindustrins position som en spelare på den globala marknaden.

Europeiska kommissionen, DG MOVE, anordnar ett möte för intressenter den 20 juni 2014 i Bryssel i syfte att lägga fram sin preliminära vision för den strategiska övergripande planen och för att samla in synpunkter från berörda parter.

 

Anmälan sker via e-post till Laurence Goemare på laurence.goemaere@ec.europa.eu senast måndag den 16 juni. Ange ditt namn och organisation. 

Inbjudan 

Läs vår tidigare nyhet om Shift2Rail

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475773963,mona.mansour@northsweden.eu.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS