Shift2Rail sjösätts

2014-06-14

Shift2Rail är en del av Horizon2020-programmet, och ses som ett viktigt instrument för att utveckla en samordnad EU-strategi för forskning och innovation inom järnvägssektorn

 

Förordningsförslaget har varit föremål för förhandling mellan Europeiska kommissionen, Rådet och Europaparlamentet. Rådet antog sin ståndpunkt den 14 mars 2014. I sitt yttrande den 15 april 2014 delade Europaparlamentet helt den bedömning som gjordes av Rådet om att den föreslagna förordningen om Shift2Rail är ett viktigt redskap för att förbättra konkurrenskraften inom järnvägssektorn. Under TTE-mötet den 5-6 juni informerade det grekiska ordförandeskapet medlemsländernas transportministrar om att förordningen om inrättande av det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att antas av Rådet den 16 juni 2014. 

Shift2Rail kommer att utveckla en strategisk övergripande plan över de viktigaste prioriteringarna och de operationella och tekniska innovationer som krävs från alla berörda parter för att uppnå målen för det gemensamma företaget, vilka avser att förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet, att förbättra konkurrenskraften för det europeiska järnvägssystemet och att befästa den europeiska järnvägsindustrins position som en spelare på den globala marknaden.

Europeiska kommissionen, DG MOVE, anordnar ett möte för intressenter den 20 juni 2014 i Bryssel i syfte att lägga fram sin preliminära vision för den strategiska övergripande planen och för att samla in synpunkter från berörda parter.

 

Anmälan sker via e-post till Laurence Goemare på laurence.goemaere@ec.europa.eu senast måndag den 16 juni. Ange ditt namn och organisation. 

Inbjudan 

Läs vår tidigare nyhet om Shift2Rail

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475773963,mona.mansour@northsweden.eu.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS