Policydialog inom den nya EU-stödda OECD-studien om de nordliga glesbefolkade områdena

Den 25 januari arrangeras ett introduktionsmöte om den EU-stödda OECD-studien om nordliga glesbefolkade områdena (NSPA) på Grand Hotell i Stockholm under Västerbotten på Grand-dagarna. Mötet vänder sig till politiker, tjänstepersoner och aktörer inom regionala utvecklingsfrågor i NSPA, med medverkan av OECD och EU-kommissionen. Det kommer att gå att koppa upp sig digitalt på mötet, inbjudan skickas efter anmälan.

Eventet kommer föra samman nationella och regionala NSPA-representanter från Finland, Norge och Sverige, EU-kommissionen samt OECD för att diskutera relevanta policyaspekter i det europeiska Arktis och den förväntade påverkan hos OECD-projektet ”stöd till genomförandekapaciteten för hållbar grön utveckling i de europeiska, arktiska, nordliga glesbefolkade områdena (NSPA)”. Diskussionen kommer följas av ett tekniskt möte mellan representanter från NSPA-regionerna som deltar i projektet samt EU-kommissionen och OECD. 

Ämnen som kommer diskuteras    

- Vilka policyer eller investeringar behövs för att få ut det mesta av fördelarna med den gröna och digitala omställningen i NSPA?  

- Hur stärker man flernivåstyre och gränsöverskridande samarbete i NSPA för att maximera utnyttjandekapacitet för nationella medel och EU-medel och öka politikens effektivitet? 

Anmäl intresse att delta digitalt på mötet här.

Se inbjudan och preliminär agenda här. 

Läs mer om den nya OECD-studien här: 

Första uppstartsmöte för den nya EU-stödda OECD-studien.

Över 90 personer deltog på lanseringsmötet för den nya OECD-studien om de nordliga glesbefolkade regionerna.

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.