Verksamhetsberättelse och direktiv

Vad gjorde North Sweden European Office 2012? Vad ska North Sweden jobba med 2013? Bästa svaren på frågan finns i dessa två dokument.

Verksamhetsberättelsen 2012 ger en insyn i vad vi gjort under det gånga året och hur vi arbetat för att uppnå våra mål. Verksamhetsdirektivet 2013 styr vårt arbetet under året. Läs dokumenten på länkarna nedan. 

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsdirektiv 2013

/ Niklas Johansson

03 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information