Ansök till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

Europaparlamentet har öppnat upp för ansökningar till sitt ambassadörsskoleprogram. Under läsåret 2020/2021 har högstadie- och gymnasieskolor chansen att delta i Europaparlamentets kostnadsfria utbildningsprogram i syfte att få ökade kunskaper om EU och Europaparlamentet. Ansök redan idag!

Vad är Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram?

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS) riktar sig till elever och lärare på högstadie- och gymnasieskolor med ett stort intresse för att lära sig om EU-politik och dess institutioner. Ambitionen är att genom EPAS öka de deltagande ungdomarnas medvetenhet och kunskap om EU samt att kunskapen kan spridas till andra ungdomar. Programmet berör alltifrån europeisk parlamentarisk demokrati till hur Europaparlamentet verkar och fungerar i praktiken. Genom workshops och andra aktiviteter kan skolorna uppmärksamma EU-relaterade ämnen och informera om Europaparlamentets uppdrag.

Idag finns det cirka 1500 EPAS-skolor i EU:s medlemsländer varav 69 styckena under läsåret 2019/2020 var svenska skolor. Som antagen EPAS-skola erbjuds två utbildningstillfällen i Europahuset i Stockholm, men på grund av coronapandemin kommer dessa i år ske digitalt. Utbildningen syftar till att erbjuda utbildningsmaterial och verktyg för hur lärare kan bedriva undervisning om EU på ett intressant och lärorikt sätt. Vidare ges även chansen att få träffa ledamöter från Europaparlamentet samt möjlighet att ansöka om studiebesök i Bryssel.

Utvärdering och certifiering

I slutet av läsåret görs en utvärdering tillsammans med Europaparlamentets kontor för att säkerställa att alla krav är uppfyllda. Exempelvis måste en EPAS-skola utse en eller flera lärare eller personal till seniorambassadörer och ett antal elever till juniorambassadörer. Denna ambassadörsgrupp har sedan i uppdrag att anordna olika aktiviteter kopplade till EU, bland annat fira Europadagen den 9 maj och anordna en europeisk matvecka i skolmatsalen. Om kraven är uppfyllda och uppdraget genomfört, certifieras skolan som Europaparlamentets ambassadörsskola. En skola kan erhålla denna status genom att fortsätta delta i programmet.

Läs mer om Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram här.

Ansök till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram här.

/ Elvira Ahlring 

11 Nov 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information