Delta i enkät om hur COVID-19 påverkar din region eller stad

Europeiska regionkommittén (CoR) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) vill med en enkät fördjupa sig i regionala och lokala utmaningar som den subnationella nivån tampas med under Coronapandemin. Resultatet kommer att bidra till OECD:s territoriella bevakningsarbete och CoR:s politiska aktiviteter.

CoR och OECD är intresserade av regionala och lokala perspektiv kring hur COVID-19 påverkar regioner, städer och byar. Syftet är att samla in information kring vilken påverkan coronarestriktioner haft, vilka beslut som tagits på grund av dem och vilken effekt de haft på styrning, ekonomi och återhämningsstrategier.

Genom att fylla i enkäten, som uppskattas ta 10 minuter, kan du bidra med värdefullt stöd till det jobb som CoR och OECD gör, ge dem en bättre insikt i krisen samt bidra till bättre lösningar för subnationella myndigheter.

Enkäten finns tillgänglig på alla officiella EU-språk och svaren är konfidentiella. Enkäten är öppen till och med den 30 juni.

/Signe Johansson

Delta I enkäten, här.

För mer information kontakta audrey.parizel@cor.europa.eu hos CoR och/eller isabelle.chatry@oecd.org hos OECD

09 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information