Svara på konsultation om lönetransparens för mer jämlika löner mellan män och kvinnor

EU-kommissionen har öppnat en konsultation om lönetransparens och efterfrågar allmänhetens och organisationers deltagande. Detta görs inom ramen för EU:s nya jämställdhetspaket, vilket är en av EU-kommissionen prioriteringar för 2020. Svara på konsultationen senast den 28 maj!

Samrådet
North Sweden har tidigare i vår uppmanat till att svara på EU-kommissionens färdplan som ämnade ge feedback till EU-kommissionens initiativ om lönetransparens. Färdplanen avslutades i februari och nu pågår en offentlig konsultation där EU-kommissionen vill samla in information, åsikter och erfarenheter om könbaserad lönediskriminering och lönetranparensåtgärder för att skapa medvetenhet kring principen om lika löner för lika arbete av lika värde mellan kvinnor och män. Underlagen som kommer in kommer tas med i en konsekvensanalys som ska ligga till grund för EU-kommissionens antagande under fjärde kvartalet 2020 inom ramen för EU:s jämställdhetspaket där regler kring lönetransparens är en huvudfråga.

Initiativet om lönetransparens
EU-kommissionen menar att lönetransparens förbättrar arbetares tillgång till information om löner och bör leda till att implementering av mer jämlika lika löner införs då individer med en ojämnställd lön har möjlighet att rapportera om lönediskriminering. Initiativet ska enligt EU-kommissionen:
• Introducera bindande lönetransparens åtgärder
• Göra lönesystem mer transparenta
• Förbättra allmän förståelse om relevanta legala koncept
• Stärka värkställningsmekanismer


Lönetransparens och jämställhet
Konsultationen är en del i EU:s jämställdhetspaket där EU-kommissionen driver arbetet med en jämställdhetsstrategi. Lönetransparens och löneskillnader mellan könen är ett fokusområde inom jämställdhetsstrategin som EU-kommissionen presenterades den 5 mars 2020.

Enligt EU-kommissionen är jämställdhet och våld mot kvinnor ett globalt problem där EU satsar på att vara ledande i att tackla ojämlikheter mellan könen för ett mer jämställt EU och menar vidare att andra kommer följa efter i EU:s fotspår. Därför lägger EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyens i Kommissionens uppdrag att framåt fokusera på jämställdhet i olika former samt uppmanar medlemsländerna att implementera jämställdhetsstrategin.

/ Signe Johansson

Läs mer om initiativet, här.  
Delta i konsultationen om lönetransparens, här. 
Läs mer om EU:s jämställdhetsstrategi, här. 
Läs mer om hur EU-länderna kämpar mot löneskillnader, här. 

17 Apr 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information