Tyck till om konsumentens rätt till relevant information på produkter som även kan förenkla gröna val

Mellan 23 juni och 21 juli pågår en färdplan om EU-kommissionens arbete med att revidera konsumentlagen och däri förstärka reglerna kring produktinformation. Kommissionen vill på så vis stärka konsumenter i deras val och även förenkla hållbara inköp i syfte att reducera ett slit- och slängsamhälle i linje med den gröna given.

Mellan den 23 juni och 21 juli går det att svara på färdplanen som är en inledande konsekvensbedömning inför ett förslag till direktiv inom ramen för EU-kommissionens arbetsprogram. Kommissionen kommer att ta hänsyn till synpunkter innan de arbetar vidare med initiativet, nästa steg är att revidera EU:s konsumentlag. Syftet är att tillhandahålla konsumenter med tillförlitlig och relevant information om produkter, bäst före datum och möjligheten till reparation så att de kan göra mer medvetna val och hållbara inköp och på så vis delta i EU:s gröna omställning. Tanken är att ytterligare förstärka konsumentskyddet mot bland annat för tidig föråldring av produkter och ställa minimikrav för logotyper eller informationsverktyg som visar produkternas hållbarhetsegenskaper.

Initiativet är en del av den gröna given där ansvarige Frans Timmermans uttryckt en vilja att förbättra informationen på produkter så att konsumenter kan göra medvetna val i en större utsträckning och på så sätt bidra till att reducera ett slit och slängsamhälle.

Läs mer här och svara på färdplanen innan den 21 juli

/Julia Hanson

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information