Utbildning: digitala lösningar på inlärning allt viktigare under Corona

EU-kommissionens digitala utbildningsplan stöttar användning av teknologi och utveckling av digital kompetens inom utbildning. Då Coronapandemin sätter press på medlemsländernas förmåga att erbjuda distansutbildning har EU samlat inlärningsmaterial online för att säkerställa att inlärning kan fortsätta under utbrottet av Covid-19.

EU-kommissionens digitala utbildningsplan har 11 åtgärder som syftar till att stötta användningen av teknologi och utveckling av digital kompetens inom utbildning. Varje EU-land ansvarar för det nationella utbildningssystemet så EU:s politik på området syftar till att stötta medlemsländerna att tackla gemensamma utmaningar. Utbildningsplanen har tre prioriteringar som ska hjälpa medlemsländer att ta itu med frågor relaterade till utbildning inom digitalisering.

  • Dra nytta av digital teknologi för inlärning och utlärning
  • Utveckla digitala kompetenser och färdigheter
  • Förbättra utbildning genom bättre analyser

EU arbetar med att leverera ett europeiskt utbildningsområde för att förbättra och öka nyckelkompetenser för livslångt lärande, digitala kompetenser, gemensamma värderingar och inkluderande utbildning. Kommissionens ambition är att stärka Erasmus+ programmet och att stödja medlemsländerna genom den europeiska semestern samt att förbättra riktade insatser genom de europeiska fonderna.

Coronapandemin orsakar problem för all sorts utbildning 

Den 14 april möttes EU:s utbildningsministrar för att diskutera utmaningar som uppkommit till följd av det påtvingade bytet till distansutbildning för skolor runt om i hela EU på grund av Coronapandemin. Medlemsländerna har fokuserat på distansutbildningar där digitala lösningar är avgörande. En fråga som kom upp på bordet var rörligheten för studerande där lösningar måste till i framtiden för de som vill studera utomlands men som inte kan göra det fysiskt. Under Coronapandemin har det till exempel varit ett problem för erasmusstudenter som inte lyckats avsluta sina studier då universitet stängt ned. 

Inlärningsmaterial och digitala verktyg online

EU har samlat inlärningsmaterial för lärare och elever däribland material och plattformar för lärare i syfte att dela erfarenheter och bra exempel mellan varandra. Digitala verktyg, spel och tävlingar online erbjuds elever för att säkerställa att tillgången på utbildning och inlärning kan fortsätta under utbrottet av Covid-19. Ett exempel är SELFIE, ett gratis och anpassningsbart verktyg som ska hjälpa skolor att bedöma var de står när det gäller lärande i den digitala tidsåldern.

Det finns även material och resurser för vuxenutbildning, onlinekurser inom högre utbildning och aktiviteter för programmering med mera.

/Julia Hanson

Läs mer om EU:s resurser, plattformar och verktyg för lärande online här.

Läs mer om EU:s digitala utbildningssplan här.

Läs mer om verktyget SELFIE här.

04 Maj 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information