Heldag med näringslivet i Örnsköldsvik för North Sweden

Den 27 oktober besökte Lotta Rönström och Mikael Janson på North Sweden Örnsköldsvik för en heldag tillsammans med Handelskammaren Mittsverige. Dagen inleddes med ett frukostmöte för företagare med fokus på flygets roll och fortsatte med ett lunchmöte med företrädare från bland annat regionens skogsindustri, där även Anna Holmberg från Skogsindustriernas Brysselkontor medverkade på länk. Förhoppningen är att framåt kunna medverka i regionala dialoger och möten för det för norra Sverige samlade EU-kontoret när nu Covid-19 börjar släppa sitt grepp.

Lotta Rönström, som arbetar med transportfrågor samt näringsliv på North Sweden European Office och även klimatfrågorna under sjukfrånvaron för Mona Mansour samt Mikael Janson, direktör på North Sweden, var inbjudna av Handelskammaren Mitt för att under en heldag den 27 oktober berätta om arbetet i EU och frågor på agendan i EU kopplat till näringslivet i Örnsköldsvik och Västernorrland.

Frukoststudion om flyget på plats och via YouTube

Dagen inleddes med ett frukostmöte för företagare i regionen och en YouTube-sändning med en dialog kring flygets förutsättningar och betydelse för Örnsköldsvik och hela norra Sverige. Anders Eriksson vid Handelskammaren i Örnsköldsvik höll i mötet och hela dagen, där Robert Gyllroth från Örnsköldsviks flygplats inledde med att berätta om utmaningarna men också kommande möjligheter att utvidga flygförbindelserna som har en avgörande betydelse för sysselsättningen i regionen. Mikael Janson och Lotta Rönström kunde därefter berätta om arbetet med att slå vakt om de undantag för möjligheter att ge stöd till exempelvis Örnsköldsviks flygplats som North Sweden arbetet med gentemot EU att tillse samt EU:s fokus på en grön omställning av flyget med bland annat biobaserade bränslen. Oliver Dogo, Vd på Mitthandelskammaren, avslutade med den rapport som tagits fram och som visar på vilken betydelse flygplatsen har för regionen.

Därefter gavs möjligheter att lära mer om den testverksamhet för drönartransporter som testas på flygplatsen i Örnsköldsvik.

Lunchmöte och studiebesök om skogens roll i EU

Dagen fortsatte med ett lunchmöte för inbjudna från näringslivet med också politiken med flera i Örnsköldsvik med fokus på skogsnäringarna och en diskussion kring EU:s skogspolitik. Mikael Janson inledde med att berätta om North Sweden och arbetet för att stärka det samlade regionala arbetet gentemot EU med sikte på bland annat bioekonomi som är ett utpekat område av EU. Tanken är att följa upp det arbete kontoret gjort för att bidra till att stärka norra Sveriges roll i EU:s rymdpolitik, som nu bär frukt i att såväl akademi som företag och regionens företrädare är delaktiga i EU:s satsningar på att bli en global rymdaktör. Lotta Rönström fokuserade i sin presentation på den snabba gröna industriomställning som sker i norr och behovet av att möta denna med utbyggd grön infrastruktur. North Sweden arbetar intensivt i den pågående revideringen EU:s transportpolitik för en inkludering av exempelvis transportnoder såsom terminaler och ytterligare hamnar i EU:s transportnätverk för att underlätta en överflytt av gods från väg till järnväg. Lunchen avslutades med att Anna Holmberg från Skogsindustriernas Brysselkontor kopplade upp sig för en genomgång av det tunga klimatlagstiftningspaketet ”Fit for 55” som nu ligger för förhandlingar i EU.

Efter lunchmötet gavs möjlighet för North Sweden att besöka RISE Processum under ledning av Vd:n Karin Johnson och få veta mer om deras arbete och även chans att se en del av det som de gör kring att utveckla nya produkter och användningsområden för skogsråvara att kunna ersätta olja och plast och är en testanläggning som nu byggs ut för att kunna göra ytterligare uppskalning av sådan utveckling för framtida produktion. Det är en testbädd för hela EU:s omställning till biobaserade bränslen och produkter.

Ambitionen är att vara en nära och tillgänglig regional aktör i Bryssel

Besöket i Örnsköldsvik på inbjudan av Mitthandelskammaren är en del i ansatsen för North Sweden att under det kommande året för det för hela norra Sverige sedan 2020 samlade EU-kontoret, efter Covid-19-restriktioner och distansarbete, få möjlighet att vara runt i regionerna igen och träffa hemmaaktörerna och föra dialog om EU och regionens intressen i EU.

Från North Sweden välkomnar vi därför initiativ till att bli inbjudna för aktiviteter och tillfällen att möta hemmaaktörer och föra dialog och successivt kunna utöka det, även om digitala möten också fortsatt kommer att vara en smidig och bra lösning i många sammanhang över den stora geografi och de långa avstånd som North Sweden har att täcka. Det förtar dock inte vikten av fysiska möten och direkt dialog för en bra och direkt samverkan för våra regioners intressen. Det ser vi fram emot mer av, som också går att följa via våra olika sociala media och nyhetsbrev samt hemsida.

Med anledning av en fortsatt sjukskrivning kommer Lotta Rönström att hålla kvar i frågor som rör EU:s klimatpolitik utöver Transportpolitik och Näringsliv.

/Mikael Janson

Ta del av YouTube-sändningen från frukostmötet med Lotta och Mikael på NSEO här.

Läs om den rapport som tagits fram om betydelsen av flygplatsen för Örnsköldsvik här.

Läs mer om EU:s ”Fit for 55” och skogens roll här.

Läs om RISE Processum här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information