Trion Frankrike, Tjeckien och Sverige har publicerat sitt program inför kommande EU-ordförandeskap

Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd, den lagstiftande EU-institutionen som samlar medlemsländernas stats-och regeringschefer, närmar sig. Men först tar Frankrike vid den 1 januari 2022, följt av Tjeckien fram till 1 januari 2023 då det är Sveriges tur. Trion har nu publicerat sitt gemensamma program med prioriteringar. Insatser inom ramen för EU:s hälsopolitik kommer ägnas extra fokus i sviterna av Covid-19.

Ordförandeskapet i Europeiska Unions råd roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsländer. Det så kallade EU-ordförandeskapet innebär ansvar för att leda ordet under sammanträden och företräda  ministerrådet i förbindelse med övriga EU-institutioner. Sloveniens nuvarande ordförandeskap tar slut vid årsskiftet 2021–2022 varefter Frankrike tar vid för sex månader framåt. Tjeckien tar vid under sommaren och fortsätter under hösten 2022 varvid Sverige inleder sitt ordförandeskap den 1 januari 2023.  

Frankrike, Tjeckien och Sverige har publicerat sitt gemensamma program för 18-månadersperioden 1 januari 2022 till 31 juli 2023. Trioprogrammet, som det också kallas, beskriver de tre ländernas prioriteringar för de kommande 18 månaderna: 

  1. Skydda medborgarnas frihet  
  2. Främja en nya tillväxt- och investeringsmodell för Europa 
  3. Bygga ett grönare och mer jämlikt Europa som bättre skyddar européers hälsa  
  4. Ett globalt Europa  

Trion har betonat att arbetet för att främja EU:s politik i sviterna av Covid-19-pandemin rörande hälsa, social och ekonomisk återhämtning blir extra viktigt. Gemensamma åtgärder för att stabilisera EU:s hälsopolitik samt att koordinera medlemsländernas sjukvårdshantering ska ägnas extra fokus. 

Främja EU:s hälsounion 

Ett mål är att försäkra hälsoskydd för EU:s medborgare samt säkerställa EU:s kapacitet att hantera utmaningar inom hälsosektorn. Denna kapacitet ska förstärkas genom en förbättrad koordination på EU-nivå vid gränsöverskridande hälsohot, samt en förbättrad kapacitet gällande hela produktionskedjan - från labb till marknad.  

Ett annat mål är att slutföra förhandlingar för antagandet av en Europeiska hälsounion (European Health Union) som är EU:s svar på Covid-19-pandemin, inkluderat HERA, som är EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser. Trion kommer också fortsätta arbeta för tillgång och distribution av vaccin mot Covid-19 och andra läkemedel genom en stärkt försörjningskedja, samt främja uppgradering av lagstiftning inom medicinska produkter baserat på EU:s läkemedelsstrategi (Pharmaceutical Strategy for Europe). Denna strategi utformades för att åtgärda de brister som belysts under Covid-19-pandemin och för att skapa ett läkemedelssystem som klarar av kriser.  

Trion vill därtill främja hälsosamma omgivningar och livsstilar, och fokusera specifikt på implementeringen av EU:s plan mot cancer (Europes beating cancer plan). De kommer också jobba på EU-kommissionens förslag att etablera ett Europeiskt hälsodataområde (European Health Data Space) som ska göra det lättare att dela data, både för de som jobbar inom vården, men också för forskare och beslutsfattare. Åtgärder ska vidtas för att stävja antimikrobiell resistans (antibiotikaresistens) genom att öka kunskapen om hur olika smittämnen sprids (mellan både människor och djur) samt hur nya smittor uppstår i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan läkare, ekologer och veterinärer.  

Slutligen kommer de tre ordförandeskapen arbeta för multilateralt agerande inom hälsa och främja insatser för global hälsa. Huvudsakligen med WHO, men även andra FN-institutioner för att stärka sin kapacitet att hantera globala hälsohot och utmaningar. 

Lär mer samt kring övriga prioriteringar för trioprogrammet här.   

/Lisa Berglund  

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information