Ansök om Europeiska medborgarpriset 2022

Europeiska medborgarpriset som delas ut av Europaparlamentet varje år uppmärksammar initiativ som bidrar till EU:s kärnvärden, sammanhållning och solidaritet eller bidrar till europeiskt samarbete. Nu är det möjligt att ansöka om årets pris. Deadline är den 18 april!

Varje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset till initiativ som bidrar till det europeiska samarbetet på olika sätt och stödjer EU:s gemensamma värderingar, sammanhållning och solidaritet. Priset riktar sig till aktörer, individer, grupper, föreningar och organisationer i samhället. Det finns också möjlighet att nominera ett projekt till priset.  

Priset delas ut till medborgare eller organisationer som uppmuntrar:  

  • Aktiviteter som främjar en bättre ömsesidig förståelse och integration mellan EU-medborgare eller som underlättar för gränsöverskridande eller transnationellt samarbete inom EU.  
  • Aktiviteter som inbegriper långsiktigt, gränsöverskridande eller transnationellt kulturellt samarbete som bidrar till att stärka en europeisk anda.  
  • Projekt kopplade till det innevarande europeiska året.  
  • Projekt som konkretiserar de värden som fastställs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

Sista ansökningsdag är den 18 april.   

Läs mer här  

Läs mer om reglerna här 

Ansök här  

/Emilia Zetterlund 

09 Mar 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information