EU-kommissionens föreslår förberedande åtgärder inför nästa fas av covid-19-pandemin

Den 27 april presenterade EU-kommissionen uppdateringar om Covid-19-pandemin samt uppmanade medlemsländerna att förbereda åtgärder inför en eventuell ny fas. När fler länder öppnar upp och lättar på restriktionerna övergår pandemin till en ny fas där EU-kommissionen anser att beredskap, reaktionsförmåga och samordning måste upprätthållas.

Medlemsländerna inför olika metoder och system för att hantera den pågående pandemin men EU-kommissionen belyser vikten av krisberedskap och föreslår en gemensam strategi för hanteringen av en ny fas av pandemin som förutspås. Utgångspunkten är EU-kommissionens samordning av beredskap och insatser på hälsoområdet.  

 – Antalet infektioner är fortfarande högt i EU, men trycket på vården har minskat och våra samhällen och ekonomier har öppnat igen. Allmänheten kan äntligen njuta av den här tiden med mycket färre restriktioner i vardagen, efter drygt två ovanliga och svåra år. Det är dock oerhört viktigt att medlemsländerna håller hög vaksamhet och beredskap inför nya utbrott och varianter. Pandemin är inte över, säger EU-kommissionären för hälsa och livsmedelsäkerhet Stella Kyriakides. 

EU- kommissionens föreslår åtgärder 

För åtgärder på lång sikt och förberedelse av nästa fas av pandemin vill EU-kommissionen se en förstärkning av pandemiberedskapen, insatser mellan medlemsländer och globalt, införande av en hälsounion, hantering av pandemins bredare hälsoeffekter som långtidscovid och påfrestningarna på psykisk hälsa samt snabbare digitalisering i hälso- och sjukvården. 

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att vidta följande åtgärder inför hösten: 

  • Intensifiera vaccineringar och påfyllningsdoser, med beaktande av att covid-19 och säsongsinfluensa förekommer samtidigt. 
  • Inrätta integrerade övervakningssystem som inte längre bygger på identifiering och rapportering av samtliga Covid-19-fall utan på tillförlitliga och representativa beräkningar. 
  • Fortsätta riktad testning och sekvensering av tillräckligt många prover för att korrekt skatta cirkulationen av varianter och spåra nya varianter. 
  • Investera i återhämtning av hälso- och sjukvårdssystem och bedöma pandemins mer övergripande hälsoeffekter, bland annat på psykisk hälsa och förseningar i behandling och vård. 
  • Följa EU:s samordnade regler för fritt och tryggt resande både i och utanför EU. 
  • Intensifiera samarbetet mot vilseledande information och desinformation om Covid-19-vacciner. 
  • Bidra till utvecklingen av nästa generations vacciner och behandlingar. 

Läs mer om EU-kommissionens åtgärder här 

/Emilia Zetterlund 

03 Maj 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information