EU:s Industriattachéer besökte Sundsvall och Härnösand

Som en av de allra sista insatserna under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd besökte 80 industriattachéer Sundsvall och Härnösand 26–28 juni för en insyn i svensk industris bidrag till Europas gröna omställning. Gruppen bestod av medlemsländernas utsända förhandlare i Bryssel och fick under dagarna uppleva både svenskt midsommarfirande så väl som besök på de industrier som regeringen valt ut som skyltfönster för svensk konkurrenskraft. Resan kom till efter en inbjudan till Regeringskansliet från Sundsvall kommun och Region Västernorrland i samarbete med North Sweden.

Som en final på det svenska EU-ordförandeskapet fick Västernorrland under 26–28 juni ta emot besökare från ministerrådets Konkurrenskraftsråd som förhandlar om EU:s industripolitik, forskning och innovation, inre marknad samt rymdpolitik på uppdrag av sina respektive medlemsländer. 

Arbetsgruppen förhandlar nu om stora lagpaket som är viktiga delar av EU:s industriplan för den gröna given så som Net-Zero Industry act (NZIA) och European Critical Raw Materials Act (CRMA). Dessa lagförslag kommer få stor betydelse för norra Sveriges industrier och EU konkurrenskraft. Under besöket fick de en överblick över norra Sveriges bidrag till EU:s gröna industriella omvandling där företagen i Västernorrland har utmärkt sig.  

Resan kom till efter en inbjudan till Regeringskansliet från Sundsvall kommun och Region Västernorrland i samarbete med North Sweden som även deltog under resan. Den inkluderade flera besök som symboliserar Sveriges konkurrenskraft och drivkraft för Europas gröna omställning. Bland annat besöktes SCA som nyttjar skogen som råvara för gröna värdekedjor som minskar Europas beroende av fossila råvaror, Renewcell som utvecklat en process för att återvinna bomullstextiler till nya textilfibrer och nyttjar regionens industriella ekosystem för att skapa upp produktionen, Absolicon som utvecklat en lösning för att tillvarata solenergi för värmeproduktion utan att ta omvägen via solceller som både ökar effektiviteten och utesluter behovet av kritiska råvaror och även Permobil som tillhandahåller mobilitetslösningar för funktionshindrade värden över.   

Besöket skedde som en av de allra sista aktiviteterna av det svenska ordförandeskapet för ministerrådet som lämnades över till Spanien 1 juli. Därmed avslutas också en mycket aktiv period för regionens kommuner och regioner som stått värd för många möten och resor under det svenska ordförandeskapet.  

/Niklas Johansson  

Hör en intervju med Kristin Olsson, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen här. 

Läs North Swedens tidigare nyhet om besöket till Sundsvall och Härnösand här.

Läs om besöket på region Västernorrland webbplats här. 

Berit Högman, landshövding Västernorrland, deltog under dagarna i Sunsvall och Härnösand.
Pernilla Berg, Project Manager, Sundsvall Kommun; Anders Edholm, Senior Vice president Sustainability and Communications, SCA; Sara Nylund Vice Chair of the regional development committee, Region Västernorrland; Niklas Säwén, Chairman of the municipal executive board, Sundsvall kommun Inleder besöket med att introducera delegaterna till Sundsvall, Härnösand Västernorrland.
Joakim Byström, Absolicon visar företagets solfångare för solvärme.
Delegaterna under besöket hos SCA och Renewcell.
Vid midsommarfirandet på Norra Berget fick delegaterna prova på både en traditionell midsommarmiddag och små grodorna.

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information