Sundsvall kommun klar som värdstad för konkurrenskraftsrådets attachéresa

Nu är det offentligt att även Sundsvall kommer att stå värd för ett möte i juni 2023 i form av ett besök av konkurrenskraftsrådets attachéer som består av medlemsländernas utsända till Bryssel för förhandlingar om bland annat industripolitik, forskning och innovation. Under resan kommer de att besöka flera företag i Sundsvall med omnejd som demonstrerar den svenska industrins bidrag till EU:s gröna omställning.

Det har sedan juni 2022 varit klart att EU:s tjänstemän och högsta beslutsfattare kommer att göra många besök till norra Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet. Nu är det även offentligt att Västernorrland och Sundsvall kommer att stå värd för ett möte efter en inbjudan från Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland och Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall, samt ett gemensamma förberedelser av North Sweden, Sundsvall Kommun och Region Västernorrland. 

Beslutet innebär att medlemsländernas utsända till Bryssel med ansvar att förhandla om EU:s Industripolitik, Forskning och Innovation, Inre marknad samt rymdpolitik (konkurrenskraftsrådets attachér) kommer att besöka Sundsvall 26-27 juni. Gruppen består av 50-talet attachéer från hela EU som under resan kommer att få lära känna regionen och få ta del av norra Sveriges bidrag till EU:s gröna omställning. Planeringen av resan är redan i full gång och kommer att inkludera besök hos bland annat SCA, Renewcell och Permobil. De är alla internationella företag aktiva i Sundsvall som alla har tagit ledande roller för EU:s hållbara omställning inom respektive sektor - Skogen, cirkulära textiler och innovativ teknologi för funktionshindrade.    

– Konkurrenskraft är en av fyra prioriteringar under det svenska ordförandeskapet så det är kul roligt att Regeringen valt Västernorrland och Sundsvall som skyltfönster för den svenska industrins bidrag till den gröna omställningen. Detta besked är särskilt roligt då det innebär att samtliga regioner i norra Sverige kommer stå värd för möten under det svenska ordförandeskapet, säger Niklas Johansson, Senior Adviser på North Sweden European Office. 

Fler möten förlagda i norra Sverige under det svenska ordförandeskapet  

Även ett flertal andra EU-möten är placerade i runt om i norra Sverige, däribland det inledande mötet där hela EU-kommissionen kollegiet ska möta den svenska regeringen i Kiruna. I Norrbotten planeras även möten som berör rymdfrågor, den gröna omställningen och energifrågor. I Västerbotten planeras bland annat ett möte kombinerat med ett studiebesök för att visa medlemsländerna i ministerrådet hur hållbart skogsbruk fungerar i praktiken i Sverige och en attachéresa för arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena (SMOR). I Jämtland planeras ett möte kring modernisering av statsstödsregler. North Sweden och våra aktörer på hemmaplan har deltagit aktivt med planeringen av flera av mötena. Utöver dessa möten kommer North Sweden, tillsammans med andra aktörer, även att arrangera flera event och seminarier under våren med koppling till det svenska ordförandeskapet, både i runt om Sverige och i Bryssel. 

Läs mer om konkurrenskraftsrådets attachéresa till Sundsvall här  

Läs mer om de inplanerade mötena i norra Sverige här. 

Läs mer om ordförandeskapsinvigningen i Kiruna här. 

Hitta regeringens kalender för det svenska ordförandeskapet här. 

Foto: Evelina Ytterbom.

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information