Kiruna står värd för EU-kommissionen när Sverige inleder EU-ordförandeskapet 2023

När Sverige övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd den 1 januari 2023 ska EU-kommissionen besöka Kiruna. Det blir en fantastisk möjlighet att i samband med uppstarten visa upp vad regionen kan erbjuda EU i den av EU-kommissionen högprioriterade tillväxtstrategin den stora europeiska gröna given.

Den 7 maj kommunicerade regeringen att Sveriges första möte med EU-kommissionen i början av det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023 kommer att äga rum i Kiruna. För norra Sverige är detta en mycket glädjande nyhet. Det är samtidigt inte helt oväntat att norra Sverige fångar EU:s intresse. Från regionens sida har i olika sammanhang även uttryckts en vilja att få visa upp regionens pågående gröna innovationer och investeringar och de mervärden de ger till EU. 

”Genom att bjuda in EU-kommissionen till Kiruna får vi en fantastisk möjlighet att visa den unika och vackra naturen men också den kraft och det driv som regionen har”, kommenterade Hans Dahlgren, EU-minister, i pressmeddelandet från regeringen om att valet föll på Kiruna som värdstad. 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, har vid ett flertal tillfällen lyft fram satsningarna i norra Sverige för en grön omställning som exempel för hela EU, inklusive i hennes stora State of the Union-tal i Europaparlamentet hösten 2020. Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten, skickade i samband med det, genom North Sweden och nätverket Northern Sparsely Populated Areas, en inbjudan till von der Leyen om att på plats kunna ta del av allt som sker.  

Ett annat tillfälle var vid den stora energikonferensen i Berlin som hölls i mars. Där talade von der Leyen om industrins framtid och uppmanade energiindustrin att se norrut när det gäller den gröna omställningen, till exempel till Sverige där man, 160 kilometer under polcirkeln, kan besöka pionjärer som arbetar för att göra ekonomin grönare, med bland annat omställningen till vätgas i stålproduktionen. 

Sveriges kommande ordförandeskap i rådet med start i Kiruna 

Det är tradition att EU-kommissionen bjuds in till det aktuella ordförandelandet i början av ett EU-ordförandeskap för att möta landets regering och för att diskutera aktuella frågor på EU:s agenda. Normalt sker det i respektive lands huvudstad med något undantag genom historien. Mötet i Kiruna 2023 blir det största Sverige genomfört med EU utanför Stockholm. Mötet med EU-kommissionen kommer att pågå under två dagar, med en övernattning, tillsammans med regeringen, de 27 EU-kommissionärerna med kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, i spetsen. 

Under det svenska ordförandeskapet leder regeringen och regeringskansliets tjänstemän flertalet av de möten som genomförs i Europeiska unionens råd och kopplade arbetsgrupper. Totalt handlar det om cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg. Många fler möten kommer att hållas på svensk mark och runt om i landet under halvåret, men på vilka platser är inte spikat ännu. Vad Sverige vill satsa på under ordförandeskapet kommer offentliggöras under hösten 2021.  

Sverige har varit ordförande två gånger tidigare i EU:s ministerråd. Det var 2001 och 2009. 

Läs regeringens pressmeddelande här 

Läs brevet med inbjudan till EU-kommissionens ordförande von der Leyen som Region Norrbotten skickade 2020 här

/Andreas Stenlund & Julia Hanson 

11 Maj 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information